farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 13.10.:
pondelok a štvrtok od 15:00-16:00 hod. len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 0910940414 (možnosť dohodnúť sa individuálne aj na inom čase)


  

facebook

Prerušenie činnosti CVČ

Rozhodnutím Ministra školstva č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 10. 2020 sa s účinnosťou od 12. 10. 2020 do odvolania podľa písmena e) mimoriadne prerušuje prevádzka centier voľného času. Tam, kde sa to dá, budeme pokračovať dištančnou formou. Celý text Rozhodnutia si môžete pozrieť v sekcii Dokumenty pod Usmerneniami Ministerstva školstva.

O možnosti znovu začať s činnosťou centra Vás budeme včas informovať.