farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 13.10.:
pondelok a štvrtok od 15:00-16:00 hod. len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 0910940414 (možnosť dohodnúť sa individuálne aj na inom čase)


  

facebook

Krúžky pokračujú dištančnou formou

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu pokračujeme po vianočných prázdninách (t.j. od 11. 01. 2021) dištančnou formou tam, kde sa to dá tak, ako pred prázdninami. 

Ďakujem všetkým za pochopenie, aktívnu účasť a spoluprácu a prajem požehnaný nový rok!

s. Kristína