farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 13.10.:
pondelok a štvrtok od 15:00-16:00 hod. len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 0910940414 (možnosť dohodnúť sa individuálne aj na inom čase)


  

facebook

Letné tábory 2021 s CVČ

Centrum plánuje na leto dva denné tábory pre deti. Najmladšie deti po ukončení 1. ročníka ZŠ a najstaršie vo veku 12 rokov.

Prvý tábor - prímestský v týždni od 5. - 9. júla 2021.

Druhý tábor - výletový v týždni od 2. - 6. augusta 2021.

Bližšie informácie o jednotlivých táboroch budú uverejnené na tejto web-stránke v polovici februára. Prihlasovanie bude možné od marca do mája 2021. Minimálny počet pre jeden tábor je 20 prihlásených detí a maximálny počet 40 detí.

Letné tábory sa uskutočnia s rešpektovaním aktuálnych hygienických opatrení.