farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 13.10.:
pondelok a štvrtok od 15:00-16:00 hod. len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 0910940414 (možnosť dohodnúť sa individuálne aj na inom čase)


  

facebook

Prímestský letný tábor 5. - 9. júla

Centrum v dňoch 5. - 9. júla 2021 plánuje Prímestský denný tábor "LAUDATO SI´" pre deti po ukončení 1. ročníka ZŠ až po 12 rokov veku. Tento tábor sa uskutoční pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení pre počte minimálne 20 a maximálne 40 prihlásených detí.

Prihlášky aj podrobné Podmienky účasti na tábore (vrátane možnosti kompenzácie platby) nájdete v sekcii "Dokumenty" v časti "Prihlášky".

V prípade nejasností alebo potreby ďalších informácií nás môžete kontaktovať telefonicky na č. 0910940414 alebo elektronicky na mailovej adrese: cvcskristina@gmail.com