farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 13.10.:
pondelok a štvrtok od 15:00-16:00 hod. len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 0910940414 (možnosť dohodnúť sa individuálne aj na inom čase)


 



 

facebook

Výletový denný tábor 2. - 6. augusta

Centrum v dňoch 2. - 6. augusta 2021 plánuje Výletový denný tábor pre deti po ukončení 1. ročníka ZŠ až po 12 rokov veku. Tento tábor sa uskutoční pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení pre počte minimálne 20 a maximálne 40 prihlásených detí.

Prihlášky aj podrobné Podmienky účasti na tábore (vrátane možnosti kompenzácie platby) nájdete v sekcii "Dokumenty" v časti "Prihlášky". Termín prihlasovania je do konca mája!

V prípade nejasností alebo potreby ďalších informácií nás môžete kontaktovať telefonicky na č. 0910940414 alebo elektronicky na mailovej adrese: cvcskristina@gmail.com