farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 08.09.2021:
Pondelok  od 15:00-16:00 hod.
Utorok od 8:00-10:00 hod.
Streda od 15:00-16:30 hod.
Dňa 14.9.2021 pridávame úradné hodiny popoludní od 13:30-17:00 hod. 

facebook

Prihlasovanie na Prípravu na 1.sv.prijímanie

Na budúci školský rok je potrebné vypísať nový formulár prihlášky na Prípravu na 1. sv. prijímanie - nájdete ho v sekcii "Dokumenty" v odseku "Prihlášky" pod názvom "PrihláškaPSP2021/22". Rodičom odporúčame pozorne si prečítať aj informačný list k danej téme, ktorý nájdete tiež pri prihláškach pod názvom "RodičomPSP". Vyplnené prihlášky treba odovzdať v našom centre najneskôr do 10. 09. 2021!