farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

pondelok: od 14:00 do 17:30
streda: od 14:00 do 17:30
piatok: od 14:00 do 17:30

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
utorok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
štvrtok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

Chata Kunerad

Milé deti, ktoré sa pripravujete na prvé sv. prijímanie, pozývame vás na chatu v Kunerade, kde môžete zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Keďže ste z rôznych kútov, prosím dodržujte pravidlá prihlasovania a prihláste sa podľa navštevovania vašej školy.  Počet miest na chate je obmedzený, preto je dobré nepremárniť príležitoť. :) Ďakujem za pochopenie. A prajem pekný deň. :)