farnost skola

Kancelária CVČ Strom do konca septembra:
Pondelok: 9:30-11:30, 14:00-17:00
Utorok: 14:00-17:00
Streda: 14:00-17:00
Štvrtok: 14:00-17:00
Piatok: 14:00-17:00

facebook

Otváracie hodiny HERNE počas septembra