farnost skola

Otváracie hodiny HERNE CVČ Strom:
pondelok 12:30-17:15
utorok 12:30-17:15
streda 12:30-17:15
štvrtok 12:30-18:00
piatok 12:30-18:00
 
UPOZORNENIE PRE RODIČOV
Vážení rodičia, prosíme, aby ste brali na vedomie, že pedagogický dozor je zabezpečený len v herni centra a na jednotlivých krúžkoch. Zamestnanci CVČ Strom nezodpovedajú za deti mimo centra!
 
Úradné hodiny KANCELÁRIE CVČ Strom:
pondelok 10:00-12:00 a 16:00-17:00
utorok 16:30-17:00
streda 10:00-12:00


 

facebook

Svätá Zem a Jordánsko

Rímskokatolícka farnosť Dobrého pastiera
a
CVČ STROM
Vás srdečne pozýva na farskú púť

Svätá Zem a Jordánsko

13.03. - 24.03.2020, CENA 1074 €

využite možnosť navštíviť sv. zem

Informácie a prihlasovanie v CVČ STROM

 

Pri prihlasovaní je potrebné nahlásiť meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo pasu a jeho splatnosť. Zálohu vo výške min. 350€ je potrebné zaplatiť do 10. 12. 2019, zvyšok poplatku treba uhradiť do 5. 2. 2020.

Poplatok možno uhradiť v kancelárii CVČ počas úradných hodín alebo na č. účtu IBAN: SK05 5600 0000 0005 2255 5003, s variabilným symbolom 0320 a menom účastníka, za ktorého sa platí poplatok.


V cene je zahrnuté:
- medzinárodná letenka Viedeň -   Tel Aviv  –  Viedeň
- servisné poplatky
- hotelové ubytovanie s polpenziou + 1 x ubytovanie v púšti - Wadi Rum
- doprava  klimatizovaným autobusom počas celého pobytu
- odborný sprievodca – kňaz
- vstupy v Jordánsku vrátane Petry


V cene nie je zahrnuté:
- transfer na letisko a z letiska Viedeň 15,- €
- hraničné poplatky Izrael-Jordánsko, víza,  obslužné a  audiosprievodcu – slúchadlá pre skvalitnenie výkladu sprievodcu – kňaza, ktoré spolu predstavuje sumu 100,- € (platí sa priamo sprievodcovi)
- fakultatívne výlety
Možný príplatok:
komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 24,- €
 
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.
 

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.