farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 13.10.:
pondelok a štvrtok od 15:00-16:00 hod. len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 0910940414 (možnosť dohodnúť sa individuálne aj na inom čase)


  

facebook

Skoč do Stromu [6.9.2016]

fotofotofotofoto
fotofotofotofoto
fotofotofoto

V utorok 6.9.2016 sa tradične uskutočnil v našom centre voľného času deň otvorených dverí s názvom Skoč do Stromu. Mládež a deti s rodičmi mohli prichádzať od druhej hodiny a celá akcia trvala do piatej hodiny popoludní. Deti si mohli pozrieť činnosť viacerých krúžkov, napríklad: varenie, šachový krúžok, angličtina, tancovanie a modelársky krúžok. Počas celého trvania podujatia boli v areáli centra rôzne súťaže a hry, kde sa deti mohli zabaviť a zbierať body, za ktoré boli na záver aj odmenené. Pre deti bola postavená aj trampolína na farskom dvore.