farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 13.10.:
pondelok a štvrtok od 15:00-16:00 hod. len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 0910940414 (možnosť dohodnúť sa individuálne aj na inom čase)


  

facebook

Chata pre koledníkov [2.-4.1.2017]

fotofotofotofoto
fotofotofotofoto
fotofotofoto

V pondelok sme zo Soliniek odišli autobusom okolo 9:00. Po príchode na chatu sme sa rozdelil do izieb a naobedovali sme sa. Celý program počas chaty bol voľnejší a deti si mohli samy povedať, čo chcú robiť. Niektoré hrali spoločenské hry, iné sa rozprávali alebo boli vonku. V utorok prišiel za nami pán kaplán, a tak sme mali sv. omšu. Mali sme aj večernú prechádzku po lese, pozerali sme filmy a rozprávku. Domov sme šli v stredu okolo 15:00. 
Deti a animátori prežili pekný čas v spoločenstve kamarátov počas zimných prázdnin. Zároveň chata bola skvelou odmenou za námahu a čas, ktoré deti a dospelí venovali koledovaniu.