farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

utorok: od 16:00 do 17:30
štvrtok: od 16:00 do 17:30

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
utorok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
štvrtok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

krúžky pre MŠ Dobrého Pastiera

Počítačový krúžok MŠ (len pre predškolákov) [€35/€60]
Futbal pre najmenších MŠ (len pre predškolákov) [€35/€60]
Výtvarný krúžok MŠ [€35/€60]
Tanečný krúžok MŠ [€35/€60]
Krúžok angličtiny MŠ [€35/€60]