farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

pondelok: od 14:00 do 17:30
streda: od 14:00 do 17:30
piatok: od 14:00 do 17:30

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
utorok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
štvrtok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

Aktuality

Oslava 20. výročia farnosti.
Blíži sa čas osláv 20. výročia vzniku našej farnosti. Ďakujeme Pánu Bohu za tento veľký dar. Chceme to aj patrične osláviť.
V piatok 18.  júna  začneme  deväťdňovú prípravu – večernými sv. omšami, ktoré budú celebrovať kňazi, v minulosti pôsobiaci v našej farnosti:
--v piatok (18. 6.)  Ondrej Gašica,
--v pondelok (19. 6.) Vladimír Tomáš,
--v utorok  (20.6.) Rastislav Najdek,
--v stredu  (21.6.) Jaroslav Dekan,
--vo štvrtok  (22.6.) Peter Kuliaček,
--v  piatok  (23.6.) novokňaz Ivan Belko.
V sobotu  popoludní (24.6.) pripravujeme športový program pre deti i dospelých a podvečer sa budú páliť jánske ohne za doprovodu harmonikára a spevákov. Nebude chýbať opekačka, kapustnica ani pivo.
V nedeľu začne slávnostná ďakovná sv. omša o 10:30 h. Z tohto dôvodu v túto nedeľu nebudú sv. omše o 9:00 a večerná 19:30 h. Popoludní  pokračuje program o 14:30 h adoráciou a modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Kultúrny program, ktorý bude nasledovať,  spestrí český spevák Pavel Helan a  deti z našej cirkevnej školy a centra. Tradičný guľáš aj pivo budú tiež v ponuke.
Pozvite aj bývalých farníkov na tieto slávnosti, nech spoločne tvoríme jednu rodinu.
Veríme, že to budú krásne dni prežité s veľkou vďakou, radosťou i povzbudením.
Máme však aj veľkú prosbu. Prosíme ženy, aby sa podujali upiecť koláče na túto slávnosť. Už vopred vám ďakujeme.
Prímestské tábory
Čutkovská dolina
[27.5.]
Zoo kontakt
[18.4.2017]
Oravský hrad
[25.3.]