farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 13.10.:
pondelok a štvrtok od 15:00-16:00 hod. len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 0910940414 (možnosť dohodnúť sa individuálne aj na inom čase)


  

facebook

Aktuality

Dištančná forma - vyhodnotenie
Vyhodnotenie Pôstnej aktivity
Výletový denný tábor 2. - 6. augusta
Prímestský letný tábor 5. - 9. júla
Letné tábory 2021 s CVČ
ALFA pre mladých
Krúžky pokračujú dištančnou formou
Prerušenie činnosti CVČ
Dištančná forma - vyhodnotenie
[14.04.2021]
Vyhodnotenie Pôstnej aktivity
[12.04.2021]
Súťaž: Môj Vianočný príbeh
[25. 01. 2021]