farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra
od 18.9.2023 sú nasledovné:
pondelok 14:00-16:00 hod.
utorok 9:00-10:00 hod. a 15:00-16:30 hod.
 
 
 

facebook

Ľudia

 
Riaditeľka:    Mgr. Jana Petrášová (s. Kristína)
   
Pedagogickí zamestnanci: Renáta Cvachová, Bc.
 Mgr. Jana Andrášová (s. Dorota)
Upratovačka: Berzáková Mária
   
Externí zamestnanci: Ing. Kubišová Zuzana
+ vedúci krúžkov