farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra
od 21.-28.6.2024 sú
každý pracovný deň od 13:00-16:30 hod.

 
 
 

facebook

Ľudia

 
Riaditeľka:    Mgr. Jana Petrášová (s. Kristína)
   
Pedagogickí zamestnanci: Renáta Cvachová, Bc.
 Mgr. Jana Andrášová (s. Dorota)
Upratovačka: Kaščáková Katarína
   
Externí zamestnanci: Ing. Kubišová Zuzana
+ vedúci krúžkov