farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

pondelok: od 14:00 do 17:30
streda: od 14:00 do 17:30
piatok: od 14:00 do 17:30

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
utorok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
štvrtok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

Ľudia

Riaditeľ:  Mgr. Badžgoňová Anna
Zástupca:  Mgr. Cingelová Kristína
Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Cagáňová Eva
Mgr. Bednáriková Stanislava
Bc. Hrivíková Katarína
Mgr. Zemjak Štefan
Ing. Privarčák Michal
Mgr. Jaššová Júlia
Nepedagogickí zamestnanci: Potecká Mária
Ing. Leitnerová Katarína
Tomaščíková Mária
Externí zamestnanci: Korbelová Lucia
Vrabčeková Terézia
Ďuratná Marcela
Mgr. Hnátová Veronika
Martinek Martin
Mgr. Svatený Michal
Bc. Sabová Dagmar
Ing. Bukehová Zuzana
Bc. Pirošík Dušan
Mgr. Máliková Mária
Ing. Jurková Beáta
Lazovská Daniela
Kozlík Lukáš
Mgr. Gáboríková Mária
Mgr. Jakubová Silvia, PhD.
Smrekovská Anna
Ing. Kyselica Michal
Mgr. Hrabovský Radovan
Mgr. Gažová Martina
Privarčák Jozef
Mgr. Gavlák Dušan
PaedDr. Uhrin Stanislav, PhD.
PaedDr. Pustajová Petra
Srnánek Martin
Mgr. Kubicová Terézia