farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

utorok: od 16:00 do 17:30
štvrtok: od 16:00 do 17:30

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
utorok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
štvrtok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

Ľudia

Riaditeľ:  Mgr. Badžgoňová Anna
 
Poverený zástupca:  
Mgr. Zemjaková Kristína
 
Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Holeščáková Martina
Bc. Hrivíková Katarína
Mgr. Zemjak Štefan
   
Externí zamestnanci: Tomaščíková Mária
Mgr. Cagaňová Eva
Mgr. Plšková Silvia
Vrabčeková Terézia
Mgr. Bednáriková Stanislava
Ďuratná Marcela
Bc.Martinek Martin
Bc. Sabová Dáša
Ing. Bukehová Zuzana
Ing. Jurková Beáta
Štensová Zlatica
Kozlík Lukáš
Mgr. Gáboríková Mária
Mgr. Jakubová Silvia, PhD.
Privarčák Jozef
Mgr. Gavlák Dušan
PaedDr. Uhrin Stanislav, PhD.
Srnánek Martin
Dupkalová Lenka
Bednařík Peter
Hollý Marián
Pružinská Daniela
Ing. Hurtik Juraj
Mgr. Balej Daniel
Mgr. Šuvadová Katarína
Krcho Jakub