farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

pondelok: od 15:00 do 17:30
streda: od 16:00 do 17:30
štvrtok: od 15:00 do 17:30

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
utorok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
štvrtok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

Ľudia

Riaditeľ:  Mgr. Badžgoňová Anna
Zástupca:  Mgr. Zemjaková Kristína
Pedagogickí zmaestnanci: Bc. Hrivíková Katarína
Mgr. Zemjak Štefan
 
 
Nepedagogickí zamestnanci:  
 
Externí zamestnanci: Tomaščíková Mária
Mgr. Cagaňová Eva
Vrabčeková Terézia
Mgr. Bednáriková Stanislava
Ďuratná Marcela
Mgr. Hnátová Veronika
Bc.Martinek Martin
Bc. Sabová Dáša
Ing. Bukehová Zuzana
Ing. Jurková Beáta
Štensová Zlatica
Kozlík Lukáš
Mgr. Gáboríková Mária
Mgr. Jakubová Silvia, PhD.
Smrekovská Anna
Privarčák Jozef
Mgr. Gavlák Dušan
PaedDr. Uhrin Stanislav, PhD.
Srnánek Martin
Mgr. Kubicová Terézia
Dupkalová Lenka
Bednařík Peter
Hodásová Nikola
Pružinská Daniela