farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

pondelok: od 14:00 do 17:30
streda: od 14:00 do 17:30
piatok: od 14:00 do 17:30

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
utorok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
štvrtok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

Ľudia

Riaditeľ:  Mgr. Badžgoňová Anna
Zástupca:  Mgr. Cingelová Kristína
Pedagogickí zmaestnanci: Bc. Hrivíková Katarína
Mgr. Zemjak Štefan
Mgr. Ďurkovský Filip
 
Nepedagogickí zamestnanci: Potecká Mária
Ing. Leitnerová Katarína
 
Externí zamestnanci: Tomaščíková Mária
Mgr. Cagaňová Eva
Vrabčeková Terézia
Mgr. Bednáriková Stanislava
Ďuratná Marcela
Mgr. Hnátová Veronika
Bc.Martinek Martin
Bc. Sabová Dagmar
Ing. Bukehová Zuzana
Ing. Jurková Beáta
Lazovská Daniela
Kozlík Lukáš
Mgr. Gáboríková Mária
Mgr. Jakubová Silvia, PhD.
Smrekovská Anna
Privarčák Jozef
Mgr. Gavlák Dušan
PaedDr. Uhrin Stanislav, PhD.
Srnánek Martin
Mgr. Kubicová Terézia
Dupkalová Lenka
Mgr. Završanová Ľubomíra
Mgr. Súkeníková Veronika
Štensová Zlatica