farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 13.10.:
pondelok a štvrtok od 15:00-16:00 hod. len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 0910940414 (možnosť dohodnúť sa individuálne aj na inom čase)


  

facebook

Prihlasovanie na akcie

Dôležité informácie: 

Prihlásenie nadobúda platnosť až po uhradení poplatku na účet:

SK05 5600 0000 0005 2255 5003

 Ako dátum zaplatenia poplatku sa počíta dátum, v ktorom bola suma pripísaná na náš účet.

Pri platení si treba uvedomiť, že rozdiel môže byť aj dva pracovné dni.

Vyberte akciu na ktorú sa chcete prihlásiť.

Momentálne sa nedá prihlásiť na žiadnu akciu!