farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 11.5.2023:
pondelok od 14:30-16:30 hod.
utorok od 9:00-10:00 hod.
piatok od 14:30-16:00 hod.
 

facebook

Dokumenty

Prihlášky
Prihláška na PSP (formácia tretiakov)
Prihláška na krúžky nad 18 rokov
Prihláška na denný tábor 17.-21.7.2023
Prihláška na výletový tábor 31.7.-4.8.2023
Podmienky letných táborov 2023
Prihláška na krúžky do 18 rokov
Vyhodnocovacie ročné správy
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2013 -14
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2014 -15
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2015 -16
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2012 -13
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2009 -10
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2008 -09
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2010 -11
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2016 -17
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2017-18
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2018 -19
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2019 - 20
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2020 - 21
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2021 - 22
Výchovný plán
Výchovný plán
Dodatok k výchovnému plánu za rok 2010/2011
Dodatok k výchovnému plánu za rok 2011/2012
Dodatok k výchovnému plánu za rok 2012/2013
Výchovný plán od 2015/16
Smernice
Smernica č. 2/2020
Vyhodnotenie aktivít centra
Vyhodnotenie dištančnej formy krúžkov okt.-dec.2020
Dotazník spokojnosti, šk. rok 2019/2020
Vyhodnotenie dištančnej formy krúžkov jan.-marec 2021
Vyhodnotenie súťaže o najkrajší vianočný pozdrav
Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier
2% z dane