farnost skola

Otváracie hodiny HERNE CVČ Strom:
pondelok 12:30-17:15
utorok 12:30-17:15
streda 12:30-17:15
štvrtok 12:30-18:00
piatok 12:30-18:00
 
UPOZORNENIE PRE RODIČOV
Vážení rodičia, prosíme, aby ste brali na vedomie, že pedagogický dozor je zabezpečený len v herni centra a na jednotlivých krúžkoch. Zamestnanci CVČ Strom nezodpovedajú za deti mimo centra!
 
Úradné hodiny KANCELÁRIE CVČ Strom:
pondelok 10:00-12:00 a 16:00-17:00
utorok 16:30-17:00
streda 10:00-12:00
výnimočne vo štvrtok 9.1.2020 aj od 10:00-12:00 a od 15:00-17:00 hod.


 

facebook

Dokumenty

Prihlášky
Žiadosť o prijatie do CVČ 2019/2020 nad 18 rokov a dospelý
Návratka
Žiadosť o prijatie do CVČ 2019/2020 do 18 rokov
Žiadosť o prijatie do CVČ pre MŠ 2019/2020
Žiadosť o prijatie do CVČ pre birm. a PSP 2019/2020
Čestné prehlásenie 2019/2020
Vyhodnocovacie správy
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2013 -14
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2014 -15
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2015 -16
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2012 -13
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2009 -10
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2008 -09
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2010 -11
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2016 -17
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2017-18
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2018 -19
Výchovný plán
Výchovný plán
Dodatok k výchovnému plánu za rok 2010/2011
Dodatok k výchovnému plánu za rok 2011/2012
Dodatok k výchovnému plánu za rok 2012/2013
Výchovný plán od 2015/16
2% z dane
Vyhlásenie FO
Iné
Otázky pre birmovancov
Faktúry
2011

Fa10
Fa109
Fa11
Fa118
Fa12
Fa13
Fa131
Fa16
Fa17
Fa18
Fa19
Fa20
Fa21
Fa22
Fa23
Fa24
Fa25
Fa26
Fa27
Fa28
Fa29
Fa30
Fa31
Fa34
Fa41
Fa60
2012

BL21
BL22
BL23
BL24
Fa102
Fa116
Fa119
Fa128
Fa13
Fa17
Fa18
Fa25
Fa36
Fa51
Fa53
Fa68
Fa70
Fa71
Fa73
Fa81
Fa85
Fa96
2013

Fa 11
Fa 13
Fa 14
Fa 16
Fa 20
Fa 31
Fa 47
Fa 64
Fa 74
Fa 96