farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 08.09.2021:
Pondelok  od 15:00-16:00 hod.
Utorok od 8:00-10:00 hod.
Streda od 15:00-16:30 hod.

V núdzovom stave bude kancelária prístupná iba v neodkladných prípadoch po predchádzajúcom telefonickom dohovore.


 

facebook

Dokumenty

Prihlášky
Prihláška PSP 2021/22
Prihláška na krúžky nad 18 rokov
Prihláška na krúžky do 18 rokov
Prihláška na Prímestský letný tábor 5.-9.júla
Prihláška na Výletový denný tábor 2.-6.augusta
Podmienky účasti na táboroch2021
Postup prihlasovania na tábory2021
RodičomPSP
Prihláška Dolomity10/2021
Vyhodnocovacie ročné správy
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2013 -14
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2014 -15
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2015 -16
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2012 -13
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2009 -10
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2008 -09
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2010 -11
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2016 -17
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2017-18
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2018 -19
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2019 - 20
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2020-21
Výchovný plán
Výchovný plán
Dodatok k výchovnému plánu za rok 2010/2011
Dodatok k výchovnému plánu za rok 2011/2012
Dodatok k výchovnému plánu za rok 2012/2013
Výchovný plán od 2015/16
Smernice
Smernica č. 2/2020
Smernica č. 3/2021
Vyhodnotenie aktivít centra
Vyhodnotenie dištančnej formy krúžkov okt.-dec.2020
Dotazník spokojnosti, šk. rok 2019/2020
Vyhodnotenie dištančnej formy krúžkov jan.-marec 2021
Vyhodnotenie súťaže o najkrajší vianočný pozdrav
Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier
2% z dane
USMERNENIA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šírením koronavírusu
Hygienické opatrenia pri návšteve kancelárie
Vyhlásenie rodiča o bezpríznakovosti dieťaťa
Rozhodnutie MŠ 11.10.2020
CovidAutomat2021
Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti