farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 28.03.2022:
Pondelok  a streda od 14:30-16:30 hod.
Utorok od 9:00-10:00 hod.

facebook

Mládež

Projekt PRIORITY 2021
Dokumenty:
Výstupy:
Video - Vianočný pozdrav
Tímová práca animátorov
Výzva CVČ pre mládež
Vyhodnotenie dotazníka
Ponuky a výzvy
Duchovná obnova 25+
Aktívne večery
Víkend birmovancov Lucca
Start Now
Súťaž Za život a rodinu
Ako sa postiť?
Oheň
Farské Líry cez CVČ
Materiál
Zvieratká v texte
Prihlášky