farnost skola

Kancelária CVČ Strom do konca septembra:
Pondelok: 9:30-11:30, 14:00-17:00
Utorok: 14:00-17:00
Streda: 14:00-17:00
Štvrtok: 14:00-17:00
Piatok: 14:00-17:00

facebook

Kontakt

Adresa: Smreková 39, 010 07 Žilina

E-mail: strom@strom-cvc.sk

Telefón: 0910 940414

IČO: 37905597

DIČ: 2021765504

Web: www.strom-cvc.sk

Bankové spojenie:
Prima banka a. s. 0522555003/5600, IBAN: SK05 5600 0000 0005 2255 5003; BIC: KOMASK2X

Herňa CVČ Strom je počas školského roka otvorená nasledovne:
pondelok: od 12:00 do 17:30
utorok: od 12:00 do 17:30 a od 18:45 do 21:15
streda: od 12:00 do 17:30 a od 18:45 do 21:15
štvrtok: od 12:00 do 17:30
piatok: od 12:00 do 17:30
(počas prázdnin iba po dohode s p. riaditeľkou)

Kancelária CVČ Strom v mesiaci september:
Pondelok: 9:30-11:30, 14:00-17:00
Utorok: 14:00-17:00
Streda: 14:00-17:00
Štvrtok: 14:00-17:00
Piatok: 14:00-17:00

Počet prístupov na stránku
Dnes: 53
Včera: 86
Týždeň: 625
Mesiac: 3144

Spolu: 221965