farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

utorok: od 16:00 do 17:30
štvrtok: od 16:00 do 17:30

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
utorok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
štvrtok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

Kontakt

Adresa: Smreková 39, 010 07 Žilina

E-mail: strom@strom-cvc.sk

Telefón: 0910 940414

IČO: 37905597

DIČ: 2021765504

Web: www.strom-cvc.sk

Bankové spojenie:
Prima banka a. s. 0522555003/5600, IBAN: SK05 5600 0000 0005 2255 5003; BIC: KOMASK2X

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
utorok: od 13:00 do 17:30 a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
štvrtok: od 13:00 do 17:30 a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30 a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

Kancelária CVČ Strom je pre verejnosť k dispozícií:
utorok: od 16:00 do 17:30
štvrtok: od 16:00 do 17:30

Počet prístupov na stránku
Dnes: 23
Včera: 80
Týždeň: 544
Mesiac: 2525

Spolu: 215927