farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 13.10.:
pondelok a štvrtok od 15:00-16:00 hod. len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 0910940414 (možnosť dohodnúť sa individuálne aj na inom čase)


  

facebook

Nová súťaž: Môj Vianočný príbeh!

CVČ Strom vyhlasuje novú súťaž na tému: Môj Vianočný príbeh!

Súťaž je určená pre všetkých členov centra. Podľa vekových kategórií si môžu vybrať z ponúknutých disciplín v tabuľke na plagátiku. Do súťaže môže poslať jedna osoba jedno vlastné dielo z každej disciplíny vo svojej vekovej kategórii. Teda napr. dieťa vo veku MŠ len jeden vyfarbený obrázok; stredoškolák až tri diela: 1 prezentáciu, 1 umeleckú fotografiu a 1 fotomontáž. Deti z 1. stupňa ZŠ majú 5 možností a z 2. stupňa ZŠ až 8 disciplín.

Súťažné diela musia byť podpísané a odoslané podľa pokynov najneskôr do 17. januára 2021!

Výsledky súťaže budú zverejnené na tejto web-stránke 25. januára 2021 a následne si výhercovia vyzdvihnú ceny v centre podľa aktuálnych pokynov.