farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 20.-30.06.2022:
Pondelok až piatok od 14:00-16:30 hod.
Utorok od 9:00-10:00 hod.

facebook

Nové krúžky v novom školskom roku

Na nový školský rok 2022/23 centrum ponúka niekoľko nových krúžkov pre rôzne vekové kategórie:

Átrium Dobrého pastiera – 1,5 hod./týždenne: katechézy pre deti od 3-6 rokov pre rozvoj vzťahu s Bohom. Program vychádza z pedagogiky Márie Montessoriovej.

Biblické príbehy/Príbehy svätých – 1 hod./týždenne: určené pre žiakov 1. stupňa ZŠ, premietanie kreslených biblických príbehov a následná zaujímavá aktivita k danej téme prispôsobená veku.

Čítajme si spolu pre deti CMŠ – 45 min./týždenne: pre deti posledných dvoch ročníkov CMŠ. Interaktívne čítanie s deťmi a pre deti... aby nádherné knižné dobrodružstvá pomohli deťom rozvinúť ich predstavivosť, slovnú zásobu a v neposlednom rade lásku ku knihám.

Detský spevokol - 1 hod./týždenne: pre deti, ktoré radi spievajú a chcú sa zapojiť aj do zborového spevu detí v našom kostole.

Hra (na) hrdinov – 4 hod. raz za 2 týždne: pre mladých od 15-30 r., ktorí v kruhu svojich priateľov nechcú vyhrať ale zažiť dobrodružstvo vžijúc sa do role hrdinov v prostredí fantázie.

Varenie pre mladých od 13-18 rokov – 2-3 hod./2x mesačne: pre mladých, ktorých baví práca v kuchyni a chceli by získať aj nové poznatky a skúsenosti pri príprave tradičných slovenských jedál i jedál z medzinárodnej kuchyne, klasické recepty i novinky.

Žalmisti – škola liturgického spevu – 1 hod./týždenne: pre tých, ktorí sa chcú naučiť spievať (nielen) žalmy a prednášať ich pri svätej omši. Od 9 rokov po dospelých.

„Žiť aktívne!“ – 1 hod./týždenne alebo 2 hod./raz za dva týždne: pre mladých po birmovke, ktorí chcú pokračovať v stretávaní sa ďalej, prípadne majú záujem v budúcnosti stať sa animátormi,...

Kompletnú ponuku krúžkov, podmienky prihlasovania aj aktuálny cenník nájdete v sekcii "Krúžky".

Prihlášky si môžete stiahnuť v sekcii "Dokumenty" - sú tam tri druhy prihlášok:

1/ Prihláška pre deti do 18 rokov

2/ Prihláška nad 18 rokov

3/ Prihláška na PSP = formácia tretiakov pred Prvým svätým prijímaním

Pri odovzdaní prihlášky do 30.6. máte nárok na 20 %-tnú zľavu z ceny každého krúžku.