farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 26.9.2022:
pondelok od 14:30-16:30 hod.
utorok od 9:00-10:00 hod.
piatok od 14:30-16:00 hod.
 

facebook

Pôstna aktivita pre deti

Počas pôstneho obdobia od Popolcovej stredy po Veľký piatok pozývame deti všetkých vekových kategórií zapojiť sa podľa vlastných možností do pôstnej aktivity "Moja krížová cesta s Ježišom" a tak sa pripraviť na najväčšie sviatky liturgického roka - Zmŕtvychvstanie Pána.

Papier s krížovou cestou na vyfarbovanie si môžete stiahnuť aj na našej web-stránke v sekcii Dokumenty a vytlačiť na tvrdý papier. Vyfarbenú krížovú cestu (podľa splnených úloh) odovzdáte na konci pôstneho obdobia v kostole.

Malé farebné papiere so splnenými úlohami, s dátumom a podpisom treba každý deň vhodiť do plastového priesvitného kríža v kostole pred kazateľnicou.

Vyhodnotenie pôstnej aktivity bude v nedeľu 16.4.2023 pri svätej omši o 10:30 hod.