farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 26.9.2022:
pondelok od 14:30-16:30 hod.
utorok od 9:00-10:00 hod.
piatok od 14:30-16:00 hod.
 

facebook

Pútnický zájazd do Poľska

Centrum v spolupráci s farnosťou pozýva všetkých farníkov na púť do Krakova a Vadovíc. Prihlásiť sa treba v centre do konca apríla alebo do vyčerpania kapacity jedného autobusu (teda čím skôr, tým lepšie).