farnost skola

Kancelária CVČ Strom v mesiaci august:
pondelok a streda: od 8:00 do 9:00 hod.
utorok a štvrtok: od 16:00 do 17:00 hod.

Herňa a iné priestory centra
môžu byť počas prázdnin dostupné:
iba po dohode s riaditeľkou
 

facebook

Nové úradné hodiny v auguste:

pondelok a streda: 8:00-9:00 hod.

utorok a štvrtok: 16:00-17:00 hod.

Počas úradných hodín vám radi poskytneme bližšie informácie o plánovaných aktivitách.

Zároveň je možné prihlásiť sa na jednorazové aktivity i do krúžkov centra na nový školský rok.