farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 13.10.:
pondelok a štvrtok od 15:00-16:00 hod. len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 0910940414 (možnosť dohodnúť sa individuálne aj na inom čase)


  

facebook

Prímestský tábor - august - Misia 5P [22.-26.8.2016]

fotofotofotofoto
fotofotofotofoto
fotofotofotofoto
fotofotofotofoto
fotofotofotofoto
fotofotofotofoto
foto

Prímestský tábor s názvom Misia 5P prebiehal od 8.00-16.30 hod. celý týždeň. Popri dobrej atmosfére mali deti možnosť vidieť a zažiť nové veci a skutočnosti. Počasie bolo príjemné a program bol zaujímavý. Každý deň bolo veľa zábavy, smiechu a nezabudnuteľných zážitkov. Postupne sme navštívili Vysoké Tatry, Jungle Park i Aquapark v Dolnom Kubíne. Myšlienka celého tábora bola o charaktere človeka a o jeho dobrých vlastnostiach - pravdovravnosť, pokora, poslušnosť, o pomoci a samotnom priateľstve.  Deti i rodičia boli veľmi spokojní s programom a s celým priebehom tábora a už teraz sa tešia na ďalší tábor.