farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra
od 18.9.2023 sú nasledovné:
pondelok 14:00-16:00 hod.
utorok 9:00-10:00 hod. a 15:00-16:30 hod.
 
 
 

facebook

Cenník

Cenník je platný pre školský rok 2023/2024.
Zápisné do CVČ STROM:
       poplatok s dotáciou
do 14.9. v EUR
poplatok bez dotácie
alebo po 14.9. v EUR
deti a mládež  10 20
 
Zaplatením zápisného alebo prihlásením sa na akýkoľvek krúžok sa dieťa stáva členom centra na daný školský rok a má vstup zdarma do herne a vzťahujú sa na neho zľavy pre členov pri jednorazových podujatia organizovaných centrom.
Pri zápise do 30. 06. 2023 je 20% zľava z ceny krúžku. Pri prihlásení je potrebné uhradiť poplatok za krúžok v plnej výške na celý školský rok. (Zľava sa nevzťahuje na ceny permanentiek a krúžkov s minimálnym poplatkom do výšky zápisného). Podrobnejšie informácie o podmienkach pravidelnej záujmovej činnosti a príslušných poplatkoch uvádza Smernica č. 2/2020, ktorú si môžete pozrieť na našej web-stránke v sekcii "Dokumenty" v kategórii "Smernice".
Prihlásení po 15. 09. 2023 nebudú mať žiadne zľavy z akcií CVČ Strom.

Názov Poplatok s dotáciou, do 14.9. v EUR Poplatok bez dotácie, alebo po 14.9. v EUR
Akordeón85140
Akordeón pre dospelých220220
Átrium Dobrého pastiera100120
Basketbal 8-11r.60100
Basketbal od 12r.60100
Detský spevokol1010
Dominik Savio1010
Flauta85140
Folklórny súbor Pastierik600700
Formácia tretiakov (PSP)1010
Gitara6095
Herňa1020
Hra hrdinov2030
Keramika pre deti95160
Keramika pre dospelých220220
Klavír75130
Klub dobrovoľníkov pre mladých od 15-30 rokov00
Klub mamičiek3045
Kutilko70110
Lukostreľba (pre začiatočníkov a pokročilých)85140
Matematika5585
Mládežnícky zbor Nebeský šramot1010
Pódiový technik6095
Pohybové hry pre 1. stupeň ZŠ5080
Pohybové hry pre MŠ5080
Posilňovňa20 (10 vstupov)20 (10 vstupov)
Prírodovedec80130
Slovenčina5585
Šikovné ruky pre 2.st.ZŠ80130
Talianska kuchyňa7€ - 1 stretnutie7€ - 1 stretnutie
Textiláčik pre 1. stupeň ZŠ70110
Tvorivé dielne6095
Tvorivé dielne pre MŠ5585
Varenie pre deti80130
Združenie mariánskej mládeže1010
Žiť naplno! (birmovanci)1010