farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 13.10.:
pondelok a štvrtok od 15:00-16:00 hod. len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 0910940414 (možnosť dohodnúť sa individuálne aj na inom čase)


  

facebook

Cenník

Cenník je platný pre školský rok 2020/2021.
Zápisné do CVČ STROM:

       poplatok s dotáciou
do 14.9. v EUR
poplatok bez dotácie
alebo po 14.9. v EUR
deti a mládež  10 10

 
Zaplatením zápisného alebo prihlásením sa na akýkoľvek krúžok sa dieťa stáva členom centra na daný školský rok a má vstup zdarma do herne a vzťahujú sa na neho zľavy pre členov pri jednorazových podujatia organizovaných centrom.
Pri zápise do 30. 06. 2020 je 20% zľava z ceny krúžku. Pri prihlásení je potrebné uhradiť poplatok za krúžok v plnej výške na celý školský rok. (Zľava sa nevzťahuje na ceny permanentiek a krúžkov s minimálnym poplatkom do výšky zápisného). Podrobnejšie informácie o podmienkach pravidelnej záujmovej činnosti a príslušných poplatkoch uvádza Smernica č. 2/2020, ktorú si môžete pozrieť na našej web-stránke v sekcii "Dokumenty" v kategórii "Smernice".
Prihlásení po 15. 09. 2020 nebudú mať žiadne zľavy z akcií CVČ Strom.


Názov Poplatok s dotáciou, do 14.9. v EUR Poplatok bez dotácie, alebo po 14.9. v EUR
Akordeón75130
Akordeón pre dospelých210210
Angličtina pre 1. stupeň ZŠ4575
Angličtina pre 2. stupeň ZŠ4575
Angličtina pre deti CMŠ3560
Biblické príbehy1010
Country dance5085
Čítajme si spolu CMŠ1015
Čítajme si spolu pre 1. stupeň ZŠ1015
Divadelný krúžok2550
Dominik Savio1010
Flauta75130
Formačné stretnutia pre tretiakov1010
Futbal CMŠ pre predškolákov3560
Futbalový krúžok pre 1. a 2. ročník ZŠ4070
Futbalový krúžok pre 3. a 4. ročník ZŠ4070
Futbalový krúžok pre dievčatá4070
Futbalový krúžok pre žiakov 2. stupňa ZŠ4070
Gitara5085
Herňa1010
Informatika5085
Keramika85150
Keramika pre dospelých210210
Klub dobrovoľníkov pre mladých od 15-30 rokov00
Krajčírka pre 2. stupeň ZŠ60100
Kutilko60100
Lukostreľba (pre začiatočníkov a pokročilých)75130
Mami klub3045
Matematika4575
Mládežnícky zbor Nebeský šramot1010
Modelársky krúžok75130
Pódiový technik5085
Pohybové hry pre 1. stupeň ZŠ4070
Pohybové hry pre 2. stupeň ZŠ4070
Posilňovňa20 (10 vstupov)20 (10 vstupov)
Programovanie MCU60100
Slovenčina4575
Spoločenské tance5085
Taliančina 4575
Taliančina pre dospelých120120
Talianska kuchyňa7€ - 1 stretnutie7€ - 1 stretnutie
Tanečný krúžok CMŠ3560
Tanečný krúžok STROMČEK5085
Textiláčik pre 1. stupeň ZŠ60100
Turistický krúžok4060
Turistický krúžok pre dospelých8585
Tvorivá dielňa5085
Varenie pre deti od 8 rokov70120
Varenie pre mladých od 15 rokov 85150
Volejbal pre mladých od 15 rokov4060
Výtvarný krúžok CMŠ3560
Výtvarný krúžok pre 1. stupeň ZŠ5085
Zájdi na hlbinu1010
Združenie mariánskej mládeže1010