farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 26.9.2022:
pondelok od 14:30-16:30 hod.
utorok od 9:00-10:00 hod.
piatok od 14:30-16:00 hod.
 

facebook

Cenník

Cenník je platný pre školský rok 2022/2023.
Zápisné do CVČ STROM:
       poplatok s dotáciou
do 14.9. v EUR
poplatok bez dotácie
alebo po 14.9. v EUR
deti a mládež  10 20
 
Zaplatením zápisného alebo prihlásením sa na akýkoľvek krúžok sa dieťa stáva členom centra na daný školský rok a má vstup zdarma do herne a vzťahujú sa na neho zľavy pre členov pri jednorazových podujatia organizovaných centrom.
Pri zápise do 30. 06. 2022 je 20% zľava z ceny krúžku. Pri prihlásení je potrebné uhradiť poplatok za krúžok v plnej výške na celý školský rok. (Zľava sa nevzťahuje na ceny permanentiek a krúžkov s minimálnym poplatkom do výšky zápisného). Podrobnejšie informácie o podmienkach pravidelnej záujmovej činnosti a príslušných poplatkoch uvádza Smernica č. 2/2020, ktorú si môžete pozrieť na našej web-stránke v sekcii "Dokumenty" v kategórii "Smernice".
Prihlásení po 15. 09. 2022 nebudú mať žiadne zľavy z akcií CVČ Strom.Názov Poplatok s dotáciou, do 14.9. v EUR Poplatok bez dotácie, alebo po 14.9. v EUR
Akordeón75130
Akordeón pre dospelých210210
Angličtina pre 1. stupeň ZŠ4575
Angličtina pre 2. stupeň ZŠ4575
Átrium Dobrého pastiera100120
Biblické príbehy/Príbehy svätých1010
Čítajme si spolu CMŠ1015
Detský spevokol1010
Dominik Savio1010
Flauta75130
Formácia tretiakov (PSP)1010
Futbal profi pre 1. a 2. ročník ZŠ60100
Futbal profi pre 3. a 4. ročník ZŠ60100
Futbal profi pre predškolákov5080
Futbalový krúžok pre dievčatá4070
Futbalový krúžok pre žiakov 2. stupňa ZŠ4070
Gitara5085
Herňa1020
Hra hrdinov2030
Keramika pre deti85150
Keramika pre dospelých210210
Klavír75130
Klub dobrovoľníkov pre mladých od 15-30 rokov00
Kutilko60100
Lukostreľba (pre začiatočníkov a pokročilých)75130
Mami klub3045
Matematika4575
Mládežnícky zbor Nebeský šramot1010
Modelársky krúžok75130
Pódiový technik5085
Pohybové hry pre 1. stupeň ZŠ4070
Posilňovňa20 (10 vstupov)20 (10 vstupov)
Slovenčina4575
Talianska kuchyňa7€ - 1 stretnutie7€ - 1 stretnutie
Textiláčik pre 1. stupeň ZŠ60100
Time for English with kids60100
Tvorivé dielne5085
Varenie pre deti70120
Varenie pre mladých od 13-18 r.85150
Výtvarný krúžok5085
Výtvarný krúžok pre MŠ3560
Združenie mariánskej mládeže1010
Žalmisti - škola liturgického spevu1010
Žiť aktívne! (pobirmovanci)1010