farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 13.10.:
pondelok a štvrtok od 15:00-16:00 hod. len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 0910940414 (možnosť dohodnúť sa individuálne aj na inom čase)


  

facebook

Lukostreľba (pre začiatočníkov a pokročilých)

pre začiatočníkov i pokročilých, deti od 10 rokov (1,5 hod/týždenne).

získavanie základných návykov, osvojenie si techniky streľby, starostlivosť o svoj luk; rozvoj streleckej zdatnosti formou tréningov v telocvični prip. výjazdy na súťaže