farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra
od 18.9.2023 sú nasledovné:
pondelok 14:00-16:00 hod.
utorok 9:00-10:00 hod. a 15:00-16:30 hod.
 
 
 

facebook

Akordeón

základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých, max. 2 osoby na hodine (1 hod./týždenne)

Pre koho je krúžok určený?
Pre všetkých, ktorí majú chuť a trpezlivosť hrať na akordeóne.
Čo sa na krúžku deti naučia?
Podľa záujmu a schopností, od ľudových piesní po tanečné skladby.
Ako prebieha krúžok?
Na hodine sú maximálne dve osoby, čo umožňuje venovať sa každému individuálne. Je možné za určitých podmienok dohodnúť si ja individuálne hodiny.
Kde prebieha krúžok?
V CVČ Strom
Pomôcky potrebné na krúžok:
Akordeón (doma na cvičenie), noty dostane priebežne
Kedy bude bývať krúžok?
Podľa toho, ako to vyhovuje rodičom, resp. deťom.
Ďalšie informácie:
Krúžok je záujmový, deti hrajú podľa svojich schopností, nemajú určené učebné osnovy, ktoré musia dodržiavať.

fotofotofoto