farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

utorok: od 16:00 do 17:30
štvrtok: od 16:00 do 17:30

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
utorok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
štvrtok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

športovo-pohybová oblasť

Plávanie pre deti od 6 rokov [€60/€100]
zamerané na zlepšenie plaveckej kondície (nie je určený pre neplavcov) (1 hod/týždenne)
Futbalový krúžok pre deti do 12 rokov [€40/€70]
zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični (1 hod/týždenne)
Futbalový krúžok pre mladých nad 12 rokov [€40/€70]
zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični (1 hod/týždenne)
Vybíjaná/volejbal [€33/€60]
pre mladých od 12 rokov, ktorí si chcú zašportovať v populárnych hrách vybíjaná/volejbal (1 hod/týždenne)
Tanečný krúžok STROMČEK [€50/€85]
pre deti ZŠ (začiatočníci i pokročilí) rozvoj hudobno-pohybových aktivít detí formou moderného tanca (1,5 hod/týždenne)
Lukostreľba [€75/€130]
pre začiatočníkov i pokročilých, deti a dospelých od 10 rokov; získavanie základných návykov, osvojenie si techniky streľby, starostlivosť o svoj luk; rozvoj streleckej zdatnosti formou tréningov v telocvični prip. výjazdy na súťaže (1,5 hod/týždenne).
"Cez hory, cez doly" [€30/€30]
Poznávací klub pre všetky deti a mladých, ktorí radi trávia čas v prírode a spoznávajú nové miesta. Členovia klubu budú mať zvýhodnenú cenu na výlety a budú vopred informovaní o blížiacom sa výlete. (1 akcia mesačne)
Hokejbal [€40/€70]
je určený pre chlapcov od 12 rokov, ktorých zaujíma tento aktívny šport (1 hod./týždenne)
Šachový krúžok [€50/€85]
Všetkých záujemcov o túto kráľovskú hru pozývame do novootvoreného šachového krúžku. Naučíme sa zaujímavé spôsoby otvárania i ukončovania hier, zažijeme množstvo turnajov a zdokonalíme sa v tejto krásnej a náročnej hre. Krúžky budú každý týždeň po dobu 1,5 hod. Turnaje sa budú hrať s profesionálnymi šachovými hodinami. Krúžok je určený pre deti 5. až 9. ročníka ZŠ.
Futbalový krúžok pre dievčatá [€40/€70]
Zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični. (1hod/týždenne)