farnost skola

Otváracie hodiny HERNE CVČ Strom:
pondelok 12:30-17:15
utorok 12:30-17:15
streda 12:30-17:15
štvrtok 12:30-18:00
piatok 12:30-18:00
 
UPOZORNENIE PRE RODIČOV
Vážení rodičia, prosíme, aby ste brali na vedomie, že pedagogický dozor je zabezpečený len v herni centra a na jednotlivých krúžkoch. Zamestnanci CVČ Strom nezodpovedajú za deti mimo centra!
 
Úradné hodiny KANCELÁRIE CVČ Strom:
pondelok 10:00-12:00 a 16:00-17:00
utorok 16:30-17:00
streda 10:00-12:00
výnimočne vo štvrtok 9.1.2020 aj od 10:00-12:00 a od 15:00-17:00 hod.


 

facebook

športovo-pohybová oblasť

Futbalový krúžok pre deti do 12 rokov [€40/€70]
zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični (1,5 hod/týždenne)
Futbalový krúžok pre mladých nad 12 rokov [€40/€70]
zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični (1,5 hod/týždenne)
Volejbal pre mladých od 15 rokov [€40/€70]
Pre mladých od 15 rokov, ktorí si chcú zašportovať v populárnej hre volejbal (1,5 hod./týždenne).
Tanečný krúžok STROMČEK [€50/€85]
pre deti ZŠ (začiatočníci i pokročilí) rozvoj hudobno-pohybových aktivít detí formou moderného tanca (1 hod/týždenne)
Lukostreľba [€75/€130]
pre začiatočníkov i pokročilých, deti a dospelých od 10 rokov; získavanie základných návykov, osvojenie si techniky streľby, starostlivosť o svoj luk; rozvoj streleckej zdatnosti formou tréningov v telocvični prip. výjazdy na súťaže (1,5 hod/týždenne).
Pohybové hry do 11 rokov [€40/€85]
Určený pre žiakov ZŠ, rozvoj pohybových schopností prostredníctvom rôznych športových aktivít (1,5 hod./týždenne).
Švihadlá [€40/€85]
Určené pre deti 1. stupňa ZŠ, cvičenia zamerané na zvyšovanie kondície (1,5 hod./týždenne).
Šachový krúžok [€50/€85]
Všetkých záujemcov o túto kráľovskú hru pozývame do novootvoreného šachového krúžku. Naučíme sa zaujímavé spôsoby otvárania i ukončovania hier, zažijeme množstvo turnajov a zdokonalíme sa v tejto krásnej a náročnej hre. Krúžky budú každý týždeň po dobu 1,5 hod. Turnaje sa budú hrať s profesionálnymi šachovými hodinami. Krúžok je určený pre deti 5. až 9. ročníka ZŠ.
Futbalový krúžok pre dievčatá [€40/€70]
Zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični. (1,5 hod/týždenne)
Spoločenské tance [€50/€85]
Tanečný krúžok spoločenských tancov pre žiakov 8. ročníka a starších, ponúka výučbu štandardných a latinsko-amerických tancov. Určený pre začiatočníkov i pokročilých (1 hod./týždenne).