farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

utorok: od 16:00 do 17:30
štvrtok: od 16:00 do 17:30

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
utorok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
štvrtok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

spoločensko-formačná (duchovná) oblasť

Dominik Savio [€hradí FÚ/€hradí FÚ]
formačné stretnutia pre chlapcov - miništrantov (1-krát/týždenne)
Formačné stretnutia pre tretiakov [€12/€12]
formačné stretnutia pre deti, žiakov 3. ročníka ZŠ (1 hod/týždenne).
Formácia mladých [€12/€12]
formačné stretnutia pre mladých (1 hod/týždenne)
Škola animátora [€hradí FÚ/€hradí FÚ]
Formačné stretnutia pre mladých od 14 rokov, ktorých baví práca s deťmi a chceli by sa stať dobrými animátormi; možnosť zapojiť sa do rôznychaktivít pripravovaných pre deti v CVČ Strom (výlety, súťaže, MDD, tábory...)(raz týždenne)