farnost skola

!UPOZORNENIE!
Vzhľadom k preventívnym opatreniam kvôli šíreniu koronavírusu oznamujeme, že všetky krúžky v CZŠsMŠ NEBUDÚ PREBIEHAŤ do konca školského roka! V centre niektoré krúžky fungujú od 1.6.2020 podľa dohody s rodičmi.Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 04.06.2020
pondelok, streda a štvrtok 13:30-16:30 hod.
utorok 8:00-11:00 hod.
 

Termín 1. sv. prijímania sa presúva na 27.-28.6.2020. Deti budú rozdelené do viacerých skupín. Bližšie informácie boli zaslané na email rodičov prvoprijímajúcich detí.
 

facebook

Oblasť spoločenských vied

Biblické príbehy [€10/€10]
Pre deti 1. stupňa ZŠ.
Premietanie kreslených biblických filmov. Následne zaujímavá aktivita k danej téme prispôsobená veku detí. (1 hod./týždenne.)
Čítajme si spolu CMŠ [€10/€15]
Interaktívne čítanie s deťmi a pre deti posledných dvoch ročníkov CMŠ. (45min./týždenne)
Čítajme si spolu pre 1. stupeň ZŠ [€10/€15]
Interaktívne čítanie s deťmi a pre deti. (1 hod./týždenne)
Dominik Savio [€10/€10]
formačné stretnutia pre chlapcov - miništrantov (1 hod./týždenne)   Krúžok hradený FÚ, ak je dieťa prihlásené na ktorýkoľvek iný krúžok. Ak nie, poplatok je 10€ ako zápisné.
Formačné stretnutia pre tretiakov [€10/€10]
formačné stretnutia pre žiakov 3. ročníka ZŠ (1 hod/týždenne).
Klub dobrovoľníkov pre mladých od 15-30 rokov [€0/€0]
pre všetkých, ktorí chcú pomáhať pri pravidelných alebo jednorázových aktivitách centra
Zájdi na hlbinu [€10/€10]
Čítanie zo Svätého písma, možnosť kladenia otázok, spoločné zdieľanie sa, diskusia a modlitba. (1 hod./týždenne)