farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 11.5.2023:
pondelok od 14:30-16:30 hod.
utorok od 9:00-10:00 hod.
piatok od 14:30-16:00 hod.
 

facebook

Oblasť spoločenských vied

Dominik Savio [€10/€10]
formačné stretnutia pre chlapcov - miništrantov (1 hod./týždenne) Krúžok hradený FÚ, ak je dieťa prihlásené na ktorýkoľvek iný krúžok. Ak nie, poplatok je 10€ ako zápisné.
Formácia tretiakov (PSP) [€10/€10]
formačné stretnutia pre žiakov 3. ročníka ZŠ (1 hod/týždenne).
Hra hrdinov [€20/€30]
4 hod. raz za 2 týždne: pre mladých od 15-30 r., ktorí v kruhu svojich priateľov nechcú vyhrať ale zažiť dobrodružstvo vžijúc sa do role hrdinov v prostredí fantázie.
Klub dobrovoľníkov pre mladých od 15-30 rokov [€0/€0]
pre všetkých, ktorí chcú pomáhať pri pravidelných alebo jednorázových aktivitách centra
Marketing pre 7.-9.roč. [€55/€85]
určený pre žiakov 7.-9. ročníka ZŠ
Rečník pre 2. st.ZŠ [€55/€85]
1 hodina týždenne určená pre deti 2. stupňa ZŠ, ktoré si chcú zlepšiť svoje komunikačné schopnosti
Združenie mariánskej mládeže [€10/€10]
Spoločenstvo detí od 6 rokov a mládeže. Každú stredu od 17:15 do 18:00 hod. (45 min/týždenne).
Žiť naplno! (birmovanci) [€10/€10]
Pre mladých, ktorí sa pripravujú na birmovku.