farnost skola

Otváracie hodiny HERNE CVČ Strom:
pondelok 12:30-17:15
utorok 12:30-17:15
streda 12:30-17:15
štvrtok 12:30-18:00
piatok 12:30-18:00
 
UPOZORNENIE PRE RODIČOV
Vážení rodičia, prosíme, aby ste brali na vedomie, že pedagogický dozor je zabezpečený len v herni centra a na jednotlivých krúžkoch. Zamestnanci CVČ Strom nezodpovedajú za deti mimo centra!
 
Úradné hodiny KANCELÁRIE CVČ Strom:
pondelok 10:00-12:00 a 16:00-17:00
utorok 16:30-17:00
streda 10:00-12:00
výnimočne vo štvrtok 9.1.2020 aj od 10:00-12:00 a od 15:00-17:00 hod.


 

facebook

spoločensko-formačná (duchovná) oblasť

Dominik Savio [€hradí FÚ/€hradí FÚ]
formačné stretnutia pre chlapcov - miništrantov (1-krát/týždenne)
Formačné stretnutia pre tretiakov [€12/€12]
formačné stretnutia pre deti, žiakov 3. ročníka ZŠ (1 hod/týždenne).
Formácia mladých [€12/€12]
formačné stretnutia pre mladých (1 hod/týždenne)
"Zájdi na hlbinu" [€10/€20]
zvlášť pre stredoškolákov a zvlášť pre mladých od 20-30 rokov.
Duchovné stretko na zaujímavé témy, prispôsobené veku a záujmu členov. 
Prednáška alebo inou vhodnou formou podaná téma, možnosť kladenia otázok, spoločné zdieľanie sa, diskusia. 1-1,5 hodiny týždenne.
"Slovo života" [€10/€20]
zvlášť pre stredoškolákov a zvlášť pre mladých od 20-30 rokov.
Modlitbové stretko s Bibliou.
Čítanie úryvku zo Sv. Písma, rozjímavá modlitba, spoločné zdieľanie sa, aplikácia do praktického života, možnosť kladenia otázok, diskusia. 1-1,5 hodiny týždenne.
Biblické príbehy [€10/€20]
pre deti ZŠ.
Premietanie kreslených biblických filmov. Následne zaujímavá aktivita k danej téme prispôsobená veku detí. 1 hodina týždenne.