farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 13.10.:
pondelok a štvrtok od 15:00-16:00 hod. len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 0910940414 (možnosť dohodnúť sa individuálne aj na inom čase)


  

facebook

Oblasť spoločenských vied

Biblické príbehy [€10/€10]
Pre deti 1. stupňa ZŠ.
Premietanie kreslených biblických filmov. Následne zaujímavá aktivita k danej téme prispôsobená veku detí. (1 hod./týždenne.)
Čítajme si spolu CMŠ [€10/€15]
Interaktívne čítanie s deťmi a pre deti posledných dvoch ročníkov CMŠ. (45min./týždenne)
Čítajme si spolu pre 1. stupeň ZŠ [€10/€15]
Interaktívne čítanie s deťmi a pre deti. (1 hod./týždenne)
Dominik Savio [€10/€10]
formačné stretnutia pre chlapcov - miništrantov (1 hod./týždenne)   Krúžok hradený FÚ, ak je dieťa prihlásené na ktorýkoľvek iný krúžok. Ak nie, poplatok je 10€ ako zápisné.
Formačné stretnutia pre tretiakov [€10/€10]
formačné stretnutia pre žiakov 3. ročníka ZŠ (1 hod/týždenne).
Klub dobrovoľníkov pre mladých od 15-30 rokov [€0/€0]
pre všetkých, ktorí chcú pomáhať pri pravidelných alebo jednorázových aktivitách centra
Zájdi na hlbinu [€10/€10]
Čítanie zo Svätého písma, možnosť kladenia otázok, spoločné zdieľanie sa, diskusia a modlitba. (1 hod./týždenne)
Združenie mariánskej mládeže [€10/€10]
Spoločenstvo detí od 6 rokov a mládeže. Každú stredu od 17:15 do 18:00 hod. (45 min/týždenne).