farnost skola

!UPOZORNENIE!
Vzhľadom k preventívnym opatreniam kvôli šíreniu koronavírusu oznamujeme, že všetky krúžky v CZŠsMŠ NEBUDÚ PREBIEHAŤ do konca školského roka! V centre niektoré krúžky fungujú od 1.6.2020 podľa dohody s rodičmi.Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 04.06.2020
pondelok, streda a štvrtok 13:30-16:30 hod.
utorok 8:00-11:00 hod.
 

Termín 1. sv. prijímania sa presúva na 27.-28.6.2020. Deti budú rozdelené do viacerých skupín. Bližšie informácie boli zaslané na email rodičov prvoprijímajúcich detí.
 

facebook

Oblasť jazykov

Angličtina pre 1. stupeň ZŠ [€45/€75]
angličtina pre deti 1. stupňa ZŠ  (1 hod/týždenne)
Angličtina pre 2. stupeň ZŠ [€45/€75]
Krúžok je založený na maximálnej komunikácii v anglickom jazyku. (1 hod/týždenne)
Angličtina pre deti CMŠ [€35/€60]
pre deti z CMŠ, ktoré si chcú osvojiť hravou formou detskú hovorovú angličtinu.
Slovenčina [€45/€75]
Doučovanie zo slovenského jazyka, príprava na skúšky na strednú školu (1 hod./týždenne)
Taliančina [€45/€75]
Pre mladých od 14 rokov a dospelých, ktorí majú záujem o osvojenie si základov talianskeho jazyka, jeho gramatiky a konverzácie určená pre začiatočníkov. 
(1 hod./týždenne)
Taliančina pre dospelých [€120/€120]
Pre dospelých, ktorí majú záujem o osvojenie si základov talianskeho jazyka, jeho gramatiky a konverzácie určená pre začiatočníkov. 
(1 hod./týždenne)