farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

utorok: od 16:00 do 17:30
štvrtok: od 16:00 do 17:30

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
utorok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
štvrtok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

vzdelávacia oblasť

Matematika pre šiestakov [€45/€75]
Riešenie náročnejších matematických úloh hravou formou (1 hod/týždenne)
Angličtina pre deti [€45/€75]
angličtina pre deti od 6 do 11 rokov, osvojenie základov anglického jazyka a komunikácie pomocou príbehov, hier, piesní a hravých aktivít; výučba je sprevádzaná pútavými pracovnými listami a obohatená aj o interaktívnu tabuľu (1 hod/týždenne)
Angličtina pre mladých [€45/€75]
komunikatívny kurz anglického jazyka pre študentov stredných škôl, ktorí si chcú osvojiť jazyk, alebo sa pripravujú na maturitnú skúšku. Kurz je založený na maximálnej komunikácii v anglickom jazyku. (1 hod/týždenne)
Nemecký jazyk [€45/€75]
kurz pre žiakov druhého stupňa ZŠ, alebo študentov SŠ. (1hod./týždenne)
Matematický krúžok [€45/€75]
doučovanie z matematiky, príprava na skúšky na strednú školu. (1hod/týždenne)
Slovenčina spisovne [€45/€75]
Doučovanie zo slovenského jazyka, príprava na skúšky na strednú školu (1hod./týždenne)