farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 15.-30.9.:
pondelok a streda od 14:00-16:30 hod. 
utorok a štvrtok: od 9:00-11:00 hod.
  

facebook

Oblasť jazykov

Angličtina pre 1. stupeň ZŠ [€45/€75]
angličtina pre deti 1. stupňa ZŠ  (1 hod/týždenne)
Angličtina pre 2. stupeň ZŠ [€45/€75]
Krúžok je založený na maximálnej komunikácii v anglickom jazyku. (1 hod/týždenne)
Angličtina pre deti CMŠ [€35/€60]
pre deti z CMŠ, ktoré si chcú osvojiť hravou formou detskú hovorovú angličtinu.
Slovenčina [€45/€75]
Doučovanie zo slovenského jazyka, príprava na skúšky na strednú školu (1 hod./týždenne)
Taliančina [€45/€75]
Pre mladých od 14 rokov a dospelých, ktorí majú záujem o osvojenie si základov talianskeho jazyka, jeho gramatiky a konverzácie určená pre začiatočníkov. 
(1 hod./týždenne)
Taliančina pre dospelých [€120/€120]
Pre dospelých, ktorí majú záujem o osvojenie si základov talianskeho jazyka, jeho gramatiky a konverzácie určená pre začiatočníkov. 
(1 hod./týždenne)