farnost skola

Otváracie hodiny HERNE CVČ Strom:
pondelok 12:30-17:15
utorok 12:30-17:15
streda 12:30-17:15
štvrtok 12:30-18:00
piatok 12:30-18:00
 
UPOZORNENIE PRE RODIČOV
Vážení rodičia, prosíme, aby ste brali na vedomie, že pedagogický dozor je zabezpečený len v herni centra a na jednotlivých krúžkoch. Zamestnanci CVČ Strom nezodpovedajú za deti mimo centra!
 
Úradné hodiny KANCELÁRIE CVČ Strom:
pondelok 10:00-12:00 a 16:00-17:00
utorok 16:30-17:00
streda 10:00-12:00
výnimočne vo štvrtok 9.1.2020 aj od 10:00-12:00 a od 15:00-17:00 hod.


 

facebook

vzdelávacia oblasť

Matematika pre šiestakov [€45/€75]
Riešenie náročnejších matematických úloh hravou formou (1 hod/týždenne)
Angličtina pre deti [€45/€75]
angličtina pre deti od 6 do 11 rokov, osvojenie základov anglického jazyka a komunikácie pomocou príbehov, hier, piesní a hravých aktivít; výučba je sprevádzaná pútavými pracovnými listami a obohatená aj o interaktívnu tabuľu (1 hod/týždenne)
Angličtina pre mladých [€45/€75]
komunikatívny kurz anglického jazyka pre študentov stredných škôl, ktorí si chcú osvojiť jazyk, alebo sa pripravujú na maturitnú skúšku. Kurz je založený na maximálnej komunikácii v anglickom jazyku. (1 hod/týždenne)
Matematický krúžok [€45/€75]
doučovanie z matematiky, príprava na skúšky na strednú školu. (1hod/týždenne)
Slovenčina spisovne [€45/€75]
Doučovanie zo slovenského jazyka, príprava na skúšky na strednú školu (1hod./týždenne)
Taliančina [€30/€60]
Kurz taliančiny pre mladých od 15-30 rokov.
Teória i prax, talianske zvyky a reálie, cvičenia jednotlivo i vo dvojiciach, domáce úlohy.
1,5 hodiny týždenne.