farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

pondelok: od 14:00 do 17:00
streda: od 14:00 do 17:00
piatok: od 14:00 do 17:00

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 14:00 do 17:00
utorok: od 14:00 do 17:00
a od 19:00 do 21:00
streda: od 14:00 do 17:00
štvrtok: od 14:00 do 17:00
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 14:00 do 17:00
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

Aktuality

Prihlásiť sa za člena centra i na jednotlivé krúžky je potrebné do 15. septembra 2016 v kancelárii CVČ počas úradných hodín.

Tí, ktorí odovzdajú do nášho centra VZDELÁVACÍ POUKAZ, budú mať z celkovej sumy krúžkov zľavu 15 €.
Úradné hodiny počas letných prázdnin:
Posledné dva augustové týždne t. j. 22.-26.8.2015 a 29.8.-2.9.2015 (okrem štátnych sviatkov) pondelok - piatok:  14.00 - 17.00
   
Úradné hodiny od 5.9. 2016 do 15.9.2016  (Zápis na krúžky)
pondelok - piatok:     13.00 – 17.30      19.00 – 20.00

 
Úradné hodiny počas školského roka po 15. septembri 2016:
pondelok, streda a piatok       14.00 – 17.00
 
 

Herňa počas prázdnin
Herňa (stolný futbal, stolný tenis, nintendo, šípky, biliard, spoločenské hry, ihrisko) je otvorená len vo večerných hodinách, t. j. po sv. omši do 21.30 hod.
Herňa je zatvorená:
V dňoch 19.-31.7.2016 z dôvodu konania sa akcie Stretnutie mládeže v Krakove, kde sa zúčastňujú aj mladí z nášho CVČ.
V dňoch 14.-20.8. 2016 z dôvodu konania sa pobytového Erko tábora.
 
 

 
Deň otvorených dverí - "Skoč do Stromu"
Počas prvého septembrového týždňa, presnejšie v utorok 6.9.16 od 14.00-17.00 pripravujeme pre deti deň plný hier, súťaží a rôznych aktivít s názvom „Skoč do Stromu“. Samozrejme nebudú chýbať odmeny. Tiež v tento deň sa bude dať získať 15% zľava z ceny krúžkov! Všetkých, najmä deti a ich rodičov, srdečne pozývame.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prímestské tábory
Svetové dni mládeže
Prímestský tábor - Putovanie po európe
[11.-15.7.]
Festival Lumen
[3.-5.6.2016]
Turistika - Šiprúň
[10.10.2016]