farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

pondelok: od 14:00 do 17:00
streda: od 14:00 do 17:00
piatok: od 14:00 do 17:00

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 14:00 do 17:00
utorok: od 14:00 do 17:00
a od 19:00 do 21:00
streda: od 14:00 do 17:00
štvrtok: od 14:00 do 17:00
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 14:00 do 17:00
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

Aktuality

Do konca júna využite 20% zľavu z poplatkov za krúžky!

Prímestské tábory
Svetové dni mládeže
Festival Lumen
[3.-5.6.2016]
Turistika - Šiprúň
[10.10.2016]
Stoh
[29.12.2016]