farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

utorok: od 16:00 do 17:30
štvrtok: od 16:00 do 17:30

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
utorok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
štvrtok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

Aktuality

Deň detí v CVČ!
PRÍMESTSKÝ TÁBOR II.
PRÍMESTSKÝ TÁBOR I.
PRÍMESTSKÉ TÁBORY
Dôležitý oznam
Chata PSP
[29.-31.3. 2019]
Víkendovka pre 1.-9. ročník
[15.-17.3. 2019]
Aquapark Dolný Kubín
[7.1.2019]