farnost skola

Kancelária CVČ Strom v mesiaci august:
pondelok a streda: od 8:00 do 9:00 hod.
utorok a štvrtok: od 16:00 do 17:00 hod.

Herňa a iné priestory centra
môžu byť počas prázdnin dostupné:
iba po dohode s riaditeľkou
 

facebook

Aktuality

Ponuka nových krúžkov
KLUB DOBROVOĽNÍKOV
Nové úradné hodiny v auguste:
PRÍMESTSKÝ TÁBOR II.
FLÓRA OLOMOUC
[17.8.2019]
MESTEČKO SPRAČELÁDO
[8.-12.7. 2019]
Deň detí v CVČ Strom
[31.5. 2019]