farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

pondelok: od 14:00 do 17:00
streda: od 14:00 do 17:00
piatok: od 14:00 do 17:00

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 14:00 do 17:00
utorok: od 14:00 do 17:00
a od 19:00 do 21:00
streda: od 14:00 do 17:00
štvrtok: od 14:00 do 17:00
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 14:00 do 17:00
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

Aktuality

Prihlásiť sa za člena centra i na jednotlivé krúžky je potrebné do 15. septembra 2016 v kancelárii CVČ počas úradných hodín.

Tí, ktorí odovzdajú do nášho centra VZDELÁVACÍ POUKAZ, budú mať z celkovej sumy krúžkov zľavu 15 €.
  
Úradné hodiny od 5.9. 2016 do 15.9.2016  (Zápis na krúžky)
pondelok - piatok:     13.00 – 17.30      19.00 – 20.00

 
Úradné hodiny počas školského roka po 15. septembri 2016:
pondelok, streda a piatok       14.00 – 17.00
Výlet na lietavský hrad
Skoč do Stromu
[6.9.2016]
Prímestský tábor - august - Misia 5P
[22.-26.8.2016]
Turistika na vrch Baníkov
[10.9.2016]