farnost skola

Otváracie hodiny HERNE CVČ Strom:
pondelok 12:30-17:15
utorok 12:30-17:15
streda 12:30-17:15
štvrtok 12:30-18:00
piatok 12:30-18:00
 
UPOZORNENIE PRE RODIČOV
Vážení rodičia, prosíme, aby ste brali na vedomie, že pedagogický dozor je zabezpečený len v herni centra a na jednotlivých krúžkoch. Zamestnanci CVČ Strom nezodpovedajú za deti mimo centra!
 
Úradné hodiny KANCELÁRIE CVČ Strom:
pondelok 10:00-12:00 a 16:00-17:00
utorok 16:30-17:00
streda 10:00-12:00
výnimočne vo štvrtok 9.1.2020 aj od 10:00-12:00 a od 15:00-17:00 hod.


 

facebook

esteticko-kultúrna oblasť

Keramika [€85/€150]
tvarovanie hliny, glazúrovanie, výroba úžitkových predmetov i darčekov pre deti, mladých aj pre dospelých (začiatočníkov i pokročilých); (1,5 hod./týždenne)
Tvorivá dielňa [€50/€85]
rozvíjanie jemnej motoriky, tvorivosti a fantázie detí, pre žiakov prvého stupňa ZŠ, práca s rôznymi materiálmi (1 hod/týždenne)
Výtvarný krúžok [€50/€85]
pre žiakov ZŠ a mladých, ktorí majú umelecké cítenie a tvorivého ducha (1 hod/týždenne)
Akordeón (harmonika) [€75/€130]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých, individuálna hodina (0,5 hod/týždenne)
Gitara [€50/€85]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina (1 hod/týždenne)
Flauta [€75/€130]
výučbové hodiny hry na flaute, individuálna hodina. (0,5 hod/týždenne)
Klavír [€75/€130]
výučbové hodiny pre deti a mládež od 6 rokov, individuálna hodina. (0,5 hod/týždenne)
Mládežnícky zbor Nebeský šramot [€hradí FÚ/€hradí FÚ]
pre mladých s chuťou spievať (2 hod/týždenne)
Divadelný krúžok [€25/€50]
Hovoria ti všetci aký si herec? Objavil si v sebe herecké nadanie? Prihlás sa na divadelný krúžok, kde môžeš rozviť svoj talent! Nacvičíme spolu scénky na farské hody, na rôzne príležitosti vo farnosti a napokon i veľké divadelné predstavenie. Otvárame krúžok pre mladších do 15 rokov i straších nad 12 rokov. (1,5hod. týždenne)
CREATIVE [€60/€100]
krúžok tvorivých dielní pre II. stupeň ZŠ je určený pre všetkých, ktorí vo svojom voľnom čase radi niečo tvoria, vyrábajú a zoznamujú sa s novými technikami (1,5 hod./týždenne)