farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

utorok: od 16:00 do 17:30
štvrtok: od 16:00 do 17:30

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
utorok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
štvrtok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

esteticko-kultúrna oblasť

Keramika [€85/€150]
tvarovanie hliny, glazúrovanie, výroba úžitkových predmetov i darčekov pre deti, mladých aj pre dospelých (začiatočníkov i pokročilých); (1,5 hod/týždenne)
Tvorivá dielňa [€50/€85]
rozvíjanie jemnej motoriky, tvorivosti a fantázie detí, pre žiakov prvého stupňa ZŠ, práca s rôznymi materiálmi (1 hod/týždenne)
Výtvarný krúžok [€50/€85]
pre žiakov ZŠ a mladých, ktorí majú umelecké cítenie a tvorivého ducha (1 hod/týždenne)
Akordeón (harmonika) [€75/€130]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých, individuálna hodina (0,5 hod/týždenne)
Gitara [€50/€85]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina (1 hod/týždenne)
Husle [€75/€130]
pre začiatočníkov i pokročilých, základy hry na husliach aj zdokonaľovanie sa v hre, individuálna hodina.(0,5 hod/týždenne)
Flauta [€75/€130]
výučbové hodiny hry na flaute, individuálna hodina. (0,5 hod/týždenne)
Klavír [€75/€130]
výučbové hodiny pre deti a mládež od 6 rokov, individuálna hodina. (0,5 hod/týždenne)
Mládežnícky zbor Nebeský šramot [€hradí FÚ/€hradí FÚ]
pre mladých s chuťou spievať (2 hod/týždenne)
Mami klub [€7,5/€15]
dopoludňajšie stretnutia mamičiek a ich ratolestí v hale centra spojené s rozvíjaním motorických a komunikačných schopností dieťaťa. Vstup na permanentku, ktorá v sebe zahŕňa 5 vstupov (1,5 hod/týždenne).
Divadelný krúžok [€25/€50]
Hovoria ti všetci aký si herec? Objavil si v sebe herecké nadanie? Prihlás sa na divadelný krúžok, kde môžeš rozviť svoj talent! Nacvičíme spolu scénky na farské hody, na rôzne príležitosti vo farnosti a napokon i veľké divadelné predstavenie. Otvárame krúžok pre mladších do 15 rokov i straších nad 12 rokov. (1,5hod. týždenne)
CREATIVE [€60/€100]
krúžok tvorivých dielní pre II. stupeň ZŠ je určený pre všetkých, ktorí vo svojom voľnom čase radi niečo tvoria, vyrábajú a zoznamujú sa s novými technikami (1,5 hod./týždenne)