farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra
od 21.-28.6.2024 sú
každý pracovný deň od 13:00-16:30 hod.

 
 
 

facebook

Oblasť kultúry a umenia

Akordeón [€85/€140]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých, max. 2 osoby na hodine (1 hod./týždenne)
Akordeón pre dospelých [€220/€220]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých (1 hod./týždenne)
Detský spevokol [€10/€10]
Pre deti od 2.-9.roč.ZŠ, 1 hod. týždenne.
Flauta [€85/€140]
výučbové hodiny hry na flaute, maximálne 2 osoby na hodine (1 hod./týždenne)   
Folklórny súbor Pastierik [€600/€700]
pre deti, ktoré majú radi tanec a spev (1,5 hod. 2xtýždenne)
Gitara [€60/€95]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina - max. 4 osoby na hodine (1 hod/týždenne)
Klavír [€75/€130]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina - max. 2 osoby na hodine (1 hod/týždenne), môže sa dohodnúť aj pol hodina individuálne.
Mládežnícky zbor Nebeský šramot [€10/€10]
pre mladých s chuťou spievať (minimálne 1 hod./týždenne)
Výtvarný krúžok pre 1.st.ZŠ [€60/€95]
1 hod. týždenne v CVČ Strom