farnost skola

!UPOZORNENIE!
Vzhľadom k preventívnym opatreniam kvôli šíreniu koronavírusu oznamujeme, že všetky krúžky v CZŠsMŠ NEBUDÚ PREBIEHAŤ do konca školského roka! V centre niektoré krúžky fungujú od 1.6.2020 podľa dohody s rodičmi.Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 04.06.2020
pondelok, streda a štvrtok 13:30-16:30 hod.
utorok 8:00-11:00 hod.
 

Termín 1. sv. prijímania sa presúva na 27.-28.6.2020. Deti budú rozdelené do viacerých skupín. Bližšie informácie boli zaslané na email rodičov prvoprijímajúcich detí.
 

facebook

Oblasť kultúry a umenia

Akordeón [€75/€130]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých, max. 2 osoby na hodine (1 hod./týždenne)
Akordeón pre dospelých [€210/€210]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých (1 hod./týždenne)
Country dance [€50/€85]
pre deti od 8 rokov (1 hod./týždenne)
Divadelný krúžok [€25/€50]
Pre žiakov od 12 rokov. Hovoria ti všetci aký si herec? Objavil si v sebe herecké nadanie? Prihlás sa na divadelný krúžok, kde môžeš rozviť svoj talent! Nacvičíme spolu scénky na farské hody, na rôzne príležitosti vo farnosti a napokon i veľké divadelné predstavenie. (1 hod. týždenne)
Flauta [€75/€130]
výučbové hodiny hry na flaute, maximálne 2 osoby na hodine (1 hod./týždenne)   
Gitara [€50/€85]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina - max. 4 osoby na hodine (1 hod/týždenne)
Mládežnícky zbor Nebeský šramot [€10/€10]
pre mladých s chuťou spievať (1 hod./týždenne)
Spoločenské tance [€50/€85]
Krúžok spoločenských tancov pre žiakov od 14 rokov, ponúka výučbu štandardných a latinsko-amerických tancov. Určený pre začiatočníkov i pokročilých (1 hod./týždenne).
Tanečný krúžok CMŠ [€35/€60]
pre deti z CMŠ od 4 rokov, ktoré majú radi hudbu a pohyb v rytme.
Tanečný krúžok STROMČEK [€50/€85]
pre deti 1. stupňa ZŠ (začiatočníci i pokročilí) rozvoj hudobno-pohybových aktivít detí formou tanca (1,5 hod./týždenne)
Výtvarný krúžok CMŠ [€35/€60]
pre deti od 4 rokov z CMŠ, ktoré sa chcú naučiť kresliť, maľovať a využívať ďalšie im dostupné výtvarné techniky.
Výtvarný krúžok pre 1. stupeň ZŠ [€50/€85]
pre žiakov 1. stupňa ZŠ (1 hod/týždenne)