farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra
od 18.9.2023 sú nasledovné:
pondelok 14:00-16:00 hod.
utorok 9:00-10:00 hod. a 15:00-16:30 hod.
 
 
 

facebook

Oblasť kultúry a umenia

Akordeón [€85/€140]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých, max. 2 osoby na hodine (1 hod./týždenne)
Akordeón pre dospelých [€220/€220]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých (1 hod./týždenne)
Detský spevokol [€10/€10]
Pre deti od 6 - 11 rokov, 1 hod. týždenne.
Flauta [€85/€140]
výučbové hodiny hry na flaute, maximálne 2 osoby na hodine (1 hod./týždenne)   
Folklórny súbor Pastierik [€600/€700]
pre deti, ktoré majú radi tanec a spev (1-1,5 hod. 2xtýždenne)
Gitara [€60/€95]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina - max. 4 osoby na hodine (1 hod/týždenne)
Klavír [€75/€130]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina - max. 2 osoby na hodine (1 hod/týždenne)
Mládežnícky zbor Nebeský šramot [€10/€10]
pre mladých s chuťou spievať (1 hod./týždenne)