farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 11.5.2023:
pondelok od 14:30-16:30 hod.
utorok od 9:00-10:00 hod.
piatok od 14:30-16:00 hod.
 

facebook

Oblasť kultúry a umenia

Akordeón [€85/€140]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých, max. 2 osoby na hodine (1 hod./týždenne)
Akordeón pre dospelých [€220/€220]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých (1 hod./týždenne)
Detský spevokol [€10/€10]
Pre deti od 6 - 11 rokov, 1 hod. týždenne.
Flauta [€85/€140]
výučbové hodiny hry na flaute, maximálne 2 osoby na hodine (1 hod./týždenne)   
Folklórny súbor Pastierik [€600/€700]
pre deti, ktoré majú radi tanec a spev (1-1,5 hod. 2xtýždenne)
Gitara [€60/€95]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina - max. 4 osoby na hodine (1 hod/týždenne)
Klavír [€85/€140]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina - max. 2 osoby na hodine (1 hod/týždenne)
Mládežnícky zbor Nebeský šramot [€10/€10]
pre mladých s chuťou spievať (1 hod./týždenne)
Výtvarný krúžok [€60/€95]
pre žiakov 1. stupňa ZŠ (1 hod/týždenne)
Žalmisti - škola liturgického spevu [€10/€10]
Pre tých, ktorí sa chcú naučiť spievať (nielen) žalmy a prednášať ich pri svätej omši. Od 9 rokov po dospelých. (1,5 hod. týždenne)