farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

utorok: od 16:00 do 17:30
štvrtok: od 16:00 do 17:30

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
utorok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
štvrtok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

krúžky pre dospelých (nad 30 rokov)

Cvičenie pre ženy [€18 (10 vstupov)/€18 (10 vstupov)]
zamerané na precvičovanie celého tela, vstup na permanentku (2 x 1 hod/týždenne – štvrtok a nedeľa vo večerných hodinách, vstup na permanentku, v ktorej je zahrnutých 10 vstupov).
Volejbal [€20 (10 vstupov)/€20 (10 vstupov)]
Permanentka (10 vstupov)
Futbal v telocvični [€20 (10 vstupov)/€20 (10 vstupov)]
(Permanentka 10 vstupov)
Keramika [€210/€210]
(1,5 hod / 1x týždenne)
Stolný tenis [€20 (10 vstupov)/€20 (10 vstupov)]
permanentka 10 vstupov
Mami klub [€15 (5 vstupov)/€15 (5 vstupov)]
(1,5 hod/1x týždenne)
Lukostreľba [€130/€130]
Posilňovňa [€20 (9 vstupov)/€20 (9 vstupov)]
Samostatné návštevy posilňovne pre vek od 15 rokov.