farnost skola

Otváracie hodiny HERNE CVČ Strom:
pondelok 12:30-17:15
utorok 12:30-17:15
streda 12:30-17:15
štvrtok 12:30-18:00
piatok 12:30-18:00
 
UPOZORNENIE PRE RODIČOV
Vážení rodičia, prosíme, aby ste brali na vedomie, že pedagogický dozor je zabezpečený len v herni centra a na jednotlivých krúžkoch. Zamestnanci CVČ Strom nezodpovedajú za deti mimo centra!
 
Úradné hodiny KANCELÁRIE CVČ Strom:
pondelok 10:00-12:00 a 16:00-17:00
utorok 16:30-17:00
streda 10:00-12:00
výnimočne vo štvrtok 9.1.2020 aj od 10:00-12:00 a od 15:00-17:00 hod.


 

facebook

Všetky krúžky

Futbalový krúžok pre deti do 12 rokov [€40/€70]
zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični (1,5 hod/týždenne)
Futbalový krúžok pre mladých nad 12 rokov [€40/€70]
zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični (1,5 hod/týždenne)
Volejbal pre mladých od 15 rokov [€40/€70]
Pre mladých od 15 rokov, ktorí si chcú zašportovať v populárnej hre volejbal (1,5 hod./týždenne).
Cvičenie pre ženy [€18 (10 vstupov)/€18 (10 vstupov)]
zamerané na precvičovanie celého tela, vstup na permanentku (2 x 1 hod/týždenne – štvrtok a nedeľa vo večerných hodinách, vstup na permanentku, v ktorej je zahrnutých 10 vstupov).
Tanečný krúžok STROMČEK [€50/€85]
pre deti ZŠ (začiatočníci i pokročilí) rozvoj hudobno-pohybových aktivít detí formou moderného tanca (1 hod/týždenne)
Volejbal [€20 (10 vstupov)/€20 (10 vstupov)]
Permanentka (10 vstupov)
Futbal v telocvični [€26 (10 vstupov)/€26 (10 vstupov)]
(Permanentka 10 vstupov)
Lukostreľba [€75/€130]
pre začiatočníkov i pokročilých, deti a dospelých od 10 rokov; získavanie základných návykov, osvojenie si techniky streľby, starostlivosť o svoj luk; rozvoj streleckej zdatnosti formou tréningov v telocvični prip. výjazdy na súťaže (1,5 hod/týždenne).
Dominik Savio [€hradí FÚ/€hradí FÚ]
formačné stretnutia pre chlapcov - miništrantov (1-krát/týždenne)
Formačné stretnutia pre tretiakov [€12/€12]
formačné stretnutia pre deti, žiakov 3. ročníka ZŠ (1 hod/týždenne).
Formácia mladých [€12/€12]
formačné stretnutia pre mladých (1 hod/týždenne)
Matematika pre šiestakov [€45/€75]
Riešenie náročnejších matematických úloh hravou formou (1 hod/týždenne)
Keramika [€85/€150]
tvarovanie hliny, glazúrovanie, výroba úžitkových predmetov i darčekov pre deti, mladých aj pre dospelých (začiatočníkov i pokročilých); (1,5 hod./týždenne)
Tvorivá dielňa [€50/€85]
rozvíjanie jemnej motoriky, tvorivosti a fantázie detí, pre žiakov prvého stupňa ZŠ, práca s rôznymi materiálmi (1 hod/týždenne)
Výtvarný krúžok [€50/€85]
pre žiakov ZŠ a mladých, ktorí majú umelecké cítenie a tvorivého ducha (1 hod/týždenne)
Akordeón (harmonika) [€75/€130]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých, individuálna hodina (0,5 hod/týždenne)
Gitara [€50/€85]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina (1 hod/týždenne)
Flauta [€75/€130]
výučbové hodiny hry na flaute, individuálna hodina. (0,5 hod/týždenne)
Klavír [€75/€130]
výučbové hodiny pre deti a mládež od 6 rokov, individuálna hodina. (0,5 hod/týždenne)
Mládežnícky zbor Nebeský šramot [€hradí FÚ/€hradí FÚ]
pre mladých s chuťou spievať (2 hod/týždenne)
"Zájdi na hlbinu" [€10/€20]
zvlášť pre stredoškolákov a zvlášť pre mladých od 20-30 rokov.
Duchovné stretko na zaujímavé témy, prispôsobené veku a záujmu členov. 
Prednáška alebo inou vhodnou formou podaná téma, možnosť kladenia otázok, spoločné zdieľanie sa, diskusia. 1-1,5 hodiny týždenne.
Angličtina pre deti [€45/€75]
angličtina pre deti od 6 do 11 rokov, osvojenie základov anglického jazyka a komunikácie pomocou príbehov, hier, piesní a hravých aktivít; výučba je sprevádzaná pútavými pracovnými listami a obohatená aj o interaktívnu tabuľu (1 hod/týždenne)
Angličtina pre mladých [€45/€75]
komunikatívny kurz anglického jazyka pre študentov stredných škôl, ktorí si chcú osvojiť jazyk, alebo sa pripravujú na maturitnú skúšku. Kurz je založený na maximálnej komunikácii v anglickom jazyku. (1 hod/týždenne)
Pohybové hry do 11 rokov [€40/€85]
Určený pre žiakov ZŠ, rozvoj pohybových schopností prostredníctvom rôznych športových aktivít (1,5 hod./týždenne).
Textiláčik [€60/€100]
Základy šitia a výroby výrobkov pre malé krajčírky na prvom stupni ZŠ (1,5 hod./týždenne).
Krúžok programovania MCU v jazyku C++ (od 12 rokov) [€60/€100]
Počas prvého polroka sa budú žiaci oboznamovať s programovacím jazykom C++ a nadobudnuté vedomosti sa v druhom polroku naučia použiť pri programovaní MCU. (2hod./týždenne)
Matematický krúžok [€45/€75]
doučovanie z matematiky, príprava na skúšky na strednú školu. (1hod/týždenne)
Švihadlá [€40/€85]
Určené pre deti 1. stupňa ZŠ, cvičenia zamerané na zvyšovanie kondície (1,5 hod./týždenne).
Futbal pre predškolákov [€35/€60]
Keramika [€210/€210]
(1,5 hod / 1x týždenne)
Stolný tenis [€20 (10 vstupov)/€20 (10 vstupov)]
permanentka 10 vstupov
Mami klub [€2 (vstup)/€2 (vstup)]
(1,5 hod./1x týždenne)
Výtvarný krúžok MŠ [€35/€60]
Tanečný krúžok MŠ [€35/€60]
Angličtina pre deti MŠ [€35/€60]
Informatika [€50/€85]
pre deti od 9 rokov, ktorí chcú byť zdatní vo výpočtovej technike (1 hod/týždenne)
Varenie [€70/€120]
pre deti od 8 rokov, ktoré sa zaujímajú o prípravu a zhotovenie jednoduchých jedál a základy spoločného stolovania (1,5 hod/týždenne)
Divadelný krúžok [€25/€50]
Hovoria ti všetci aký si herec? Objavil si v sebe herecké nadanie? Prihlás sa na divadelný krúžok, kde môžeš rozviť svoj talent! Nacvičíme spolu scénky na farské hody, na rôzne príležitosti vo farnosti a napokon i veľké divadelné predstavenie. Otvárame krúžok pre mladších do 15 rokov i straších nad 12 rokov. (1,5hod. týždenne)
Elektrotechnický krúžok [€50/€85]
Pre deti od 12 rokov - základy elektrotechniky, práce so stavebnicami, výpočty obvodov, praktická výroba jednoduchých elektrotechnických zariadení (1hod./týždenne).
Modelársky krúžok [€75/€130]
pre začiatočníkov a pokročilých od 10 rokov, lepenie a farbenie plastikových modelov (1 hod/týždenne)   Deti sa v priebehu tohto roka zúčastnili dvoch súťaží. Prvá z nich sa konala v Lietavskej Lúčke (5.3.2016). Vrámci tejto súťaže bol vyhodnotený model jedného našeho žiaka špeciálnou cenou za najlepší model vrtuľového lietadla. Druhá súťaž sa konala v Trnave (7.5.2016). I tu deti v konkurencii obstáli. Vrámci súťaže boli modely dvoch žiakov vyhodnotené ako jedny z najlepších. 
 
Kutilko [€60/€100]
Ponúkame možnosť priúčať sa práci v dielni, práci s drevom, pílkou, kladivom, vŕtačkou, ...a nadobudnúť zručnosti domáceho kutila, pre žiadok od 2. ročníka ZŠ  (1,5 hod/týždenne)
Slovenčina spisovne [€45/€75]
Doučovanie zo slovenského jazyka, príprava na skúšky na strednú školu (1hod./týždenne)
Zvukársky [€50/€85]
Pre mladých 8. ročníka ZŠ a žiakov SŠ - získanie znalostí a praktických skúseností pre prácu za mixážnym pultom, ozvučovanie akcií, práca v štúdiu. Skúsenosti s elektrotechnikou a hudobný sluch sú výhodou (1,5 hod./týždenne).
Lukostreľba [€130/€130]
Posilňovňa [€20 (9 vstupov)/€20 (9 vstupov)]
Samostatné návštevy posilňovne pre vek od 15 rokov.
"Slovo života" [€10/€20]
zvlášť pre stredoškolákov a zvlášť pre mladých od 20-30 rokov.
Modlitbové stretko s Bibliou.
Čítanie úryvku zo Sv. Písma, rozjímavá modlitba, spoločné zdieľanie sa, aplikácia do praktického života, možnosť kladenia otázok, diskusia. 1-1,5 hodiny týždenne.
Šachový krúžok [€50/€85]
Všetkých záujemcov o túto kráľovskú hru pozývame do novootvoreného šachového krúžku. Naučíme sa zaujímavé spôsoby otvárania i ukončovania hier, zažijeme množstvo turnajov a zdokonalíme sa v tejto krásnej a náročnej hre. Krúžky budú každý týždeň po dobu 1,5 hod. Turnaje sa budú hrať s profesionálnymi šachovými hodinami. Krúžok je určený pre deti 5. až 9. ročníka ZŠ.
Krajčírka [€60/€100]
Základy šitia na šijacom stroji, zhotovenie výrobkov - tašiek, vankúšikov, darčekov, hračiek pre druhý stupeň ZŠ (1,5 hod./týždenne).
CREATIVE [€60/€100]
krúžok tvorivých dielní pre II. stupeň ZŠ je určený pre všetkých, ktorí vo svojom voľnom čase radi niečo tvoria, vyrábajú a zoznamujú sa s novými technikami (1,5 hod./týždenne)
Futbalový krúžok pre dievčatá [€40/€70]
Zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični. (1,5 hod/týždenne)
Spoločenské tance [€50/€85]
Tanečný krúžok spoločenských tancov pre žiakov 8. ročníka a starších, ponúka výučbu štandardných a latinsko-amerických tancov. Určený pre začiatočníkov i pokročilých (1 hod./týždenne).
Športová príprava [€35/€60]
Športová príprava pre deti MŠ - 1 hodina týždenne
Biblické príbehy [€10/€20]
pre deti ZŠ.
Premietanie kreslených biblických filmov. Následne zaujímavá aktivita k danej téme prispôsobená veku detí. 1 hodina týždenne.
Taliančina [€30/€60]
Kurz taliančiny pre mladých od 15-30 rokov.
Teória i prax, talianske zvyky a reálie, cvičenia jednotlivo i vo dvojiciach, domáce úlohy.
1,5 hodiny týždenne.
"Kulinári" [€20 + suroviny/€40 + suroviny]
pre mladých od 15-30 rokov.
Príprava teplých i studených, slaných i sladkých, jednoduchých i zložitých, v malom i vo veľkom množstve, teória ja prax, recepty, servírovanie jedla, prestieranie a stolové dekorácie, diskusia na danú tému.
2 hodiny 2-krát mesačne
Kurz talianskej kuchyne [€7 - 1 stretnutie/€7 - 1 stretnutie]
Príprava pokrmov slaných i sladkých, v malom i vo veľkom, teória aj prax v talianskej kuchyni, talianske recepty na rôzne príležitosti, diskusia
2-3 hodiny 1-krát mesačne
pre mladých od 15-30 rokov [€0/€0]