farnost skola

Kancelária CVČ Strom
je pre verejnosť k dispozícií:

utorok: od 16:00 do 17:30
štvrtok: od 16:00 do 17:30

CVČ Strom je otvorené:
pondelok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
utorok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
streda: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
štvrtok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:00
piatok: od 13:00 do 17:30
a od 19:00 do 21:30
nedeľa: od 19:00 do 21:00
(počas prázdnin iba vo večerných hodinách od 19:00 do 21:30)

facebook

Všetky krúžky

Plávanie pre deti od 6 rokov [€60/€100]
zamerané na zlepšenie plaveckej kondície (nie je určený pre neplavcov) (1 hod/týždenne)
Futbalový krúžok pre deti do 12 rokov [€40/€70]
zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični (1 hod/týždenne)
Futbalový krúžok pre mladých nad 12 rokov [€40/€70]
zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični (1 hod/týždenne)
Vybíjaná/volejbal [€33/€60]
pre mladých od 12 rokov, ktorí si chcú zašportovať v populárnych hrách vybíjaná/volejbal (1 hod/týždenne)
Cvičenie pre ženy [€18 (10 vstupov)/€18 (10 vstupov)]
zamerané na precvičovanie celého tela, vstup na permanentku (2 x 1 hod/týždenne – štvrtok a nedeľa vo večerných hodinách, vstup na permanentku, v ktorej je zahrnutých 10 vstupov).
Tanečný krúžok STROMČEK [€50/€85]
pre deti ZŠ (začiatočníci i pokročilí) rozvoj hudobno-pohybových aktivít detí formou moderného tanca (1,5 hod/týždenne)
Volejbal [€20 (10 vstupov)/€20 (10 vstupov)]
Permanentka (10 vstupov)
Futbal v telocvični [€20 (10 vstupov)/€20 (10 vstupov)]
(Permanentka 10 vstupov)
Lukostreľba [€75/€130]
pre začiatočníkov i pokročilých, deti a dospelých od 10 rokov; získavanie základných návykov, osvojenie si techniky streľby, starostlivosť o svoj luk; rozvoj streleckej zdatnosti formou tréningov v telocvični prip. výjazdy na súťaže (1,5 hod/týždenne).
Dominik Savio [€hradí FÚ/€hradí FÚ]
formačné stretnutia pre chlapcov - miništrantov (1-krát/týždenne)
Formačné stretnutia pre tretiakov [€12/€12]
formačné stretnutia pre deti, žiakov 3. ročníka ZŠ (1 hod/týždenne).
Formácia mladých [€12/€12]
formačné stretnutia pre mladých (1 hod/týždenne)
Matematika pre šiestakov [€45/€75]
Riešenie náročnejších matematických úloh hravou formou (1 hod/týždenne)
Keramika [€85/€150]
tvarovanie hliny, glazúrovanie, výroba úžitkových predmetov i darčekov pre deti, mladých aj pre dospelých (začiatočníkov i pokročilých); (1,5 hod/týždenne)
Tvorivá dielňa [€50/€85]
rozvíjanie jemnej motoriky, tvorivosti a fantázie detí, pre žiakov prvého stupňa ZŠ, práca s rôznymi materiálmi (1 hod/týždenne)
Výtvarný krúžok [€50/€85]
pre žiakov ZŠ a mladých, ktorí majú umelecké cítenie a tvorivého ducha (1 hod/týždenne)
Akordeón (harmonika) [€75/€130]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých, individuálna hodina (0,5 hod/týždenne)
Gitara [€50/€85]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina (1 hod/týždenne)
Husle [€75/€130]
pre začiatočníkov i pokročilých, základy hry na husliach aj zdokonaľovanie sa v hre, individuálna hodina.(0,5 hod/týždenne)
Flauta [€75/€130]
výučbové hodiny hry na flaute, individuálna hodina. (0,5 hod/týždenne)
Klavír [€75/€130]
výučbové hodiny pre deti a mládež od 6 rokov, individuálna hodina. (0,5 hod/týždenne)
Mládežnícky zbor Nebeský šramot [€hradí FÚ/€hradí FÚ]
pre mladých s chuťou spievať (2 hod/týždenne)
"Cez hory, cez doly" [€30/€30]
Poznávací klub pre všetky deti a mladých, ktorí radi trávia čas v prírode a spoznávajú nové miesta. Členovia klubu budú mať zvýhodnenú cenu na výlety a budú vopred informovaní o blížiacom sa výlete. (1 akcia mesačne)
Mami klub [€7,5/€15]
dopoludňajšie stretnutia mamičiek a ich ratolestí v hale centra spojené s rozvíjaním motorických a komunikačných schopností dieťaťa. Vstup na permanentku, ktorá v sebe zahŕňa 5 vstupov (1,5 hod/týždenne).
Angličtina pre deti [€45/€75]
angličtina pre deti od 6 do 11 rokov, osvojenie základov anglického jazyka a komunikácie pomocou príbehov, hier, piesní a hravých aktivít; výučba je sprevádzaná pútavými pracovnými listami a obohatená aj o interaktívnu tabuľu (1 hod/týždenne)
Angličtina pre mladých [€45/€75]
komunikatívny kurz anglického jazyka pre študentov stredných škôl, ktorí si chcú osvojiť jazyk, alebo sa pripravujú na maturitnú skúšku. Kurz je založený na maximálnej komunikácii v anglickom jazyku. (1 hod/týždenne)
Nemecký jazyk [€45/€75]
kurz pre žiakov druhého stupňa ZŠ, alebo študentov SŠ. (1hod./týždenne)
Webový krúžok [€50/€85]
pre deti od 12 rokov, ktorí sa chcú naučiť zásady tvorby webových stránok, prakticky si to vyskúšajú a spoznajú jazyky HTML a CSS (1hod. týždenne)
Krúžok programovania MCU v jazyku C++ (od 12 rokov) [€50/€85]
Počas prvého polroka sa budú žiaci oboznamovať s programovacím jazykom C++ a nadobudnuté vedomosti sa v druhom polroku naučia použiť pri programovaní MCU. (2hod./týždenne)
Matematický krúžok [€45/€75]
doučovanie z matematiky, príprava na skúšky na strednú školu. (1hod/týždenne)
Počítačový krúžok MŠ (len pre predškolákov) [€35/€60]
Futbal pre najmenších MŠ (len pre predškolákov) [€35/€60]
Keramika [€210/€210]
(1,5 hod / 1x týždenne)
Stolný tenis [€20 (10 vstupov)/€20 (10 vstupov)]
permanentka 10 vstupov
Mami klub [€15 (5 vstupov)/€15 (5 vstupov)]
(1,5 hod/1x týždenne)
Výtvarný krúžok MŠ [€35/€60]
Tanečný krúžok MŠ [€35/€60]
Krúžok angličtiny MŠ [€35/€60]
Informatika [€50/€85]
pre deti od 9 rokov, ktorí chcú byť zdatní vo výpočtovej technike (1 hod/týždenne)
Varenie [€60/€100]
pre deti od 8 rokov, ktoré sa zaujímajú o prípravu a zhotovenie jednoduchých jedál a základy spoločného stolovania (1,5 hod/týždenne)
Škola animátora [€hradí FÚ/€hradí FÚ]
Formačné stretnutia pre mladých od 14 rokov, ktorých baví práca s deťmi a chceli by sa stať dobrými animátormi; možnosť zapojiť sa do rôznychaktivít pripravovaných pre deti v CVČ Strom (výlety, súťaže, MDD, tábory...)(raz týždenne)
Divadelný krúžok [€25/€50]
Hovoria ti všetci aký si herec? Objavil si v sebe herecké nadanie? Prihlás sa na divadelný krúžok, kde môžeš rozviť svoj talent! Nacvičíme spolu scénky na farské hody, na rôzne príležitosti vo farnosti a napokon i veľké divadelné predstavenie. Otvárame krúžok pre mladších do 15 rokov i straších nad 12 rokov. (1,5hod. týždenne)
Elektrotechnický krúžok [€50/€85]
pre deti od 9 rokov, práca so stavebnicami, výpočet obvodov, oboznámenie s elektronickými súčiastkami, praktická výroba jednoduchých elektrotechnických zariadení. (1 hod/týždenne)
Modelársky krúžok [€75/€130]
pre začiatočníkov a pokročilých od 10 rokov, lepenie a farbenie plastikových modelov (1 hod/týždenne)   Deti sa v priebehu tohto roka zúčastnili dvoch súťaží. Prvá z nich sa konala v Lietavskej Lúčke (5.3.2016). Vrámci tejto súťaže bol vyhodnotený model jedného našeho žiaka špeciálnou cenou za najlepší model vrtuľového lietadla. Druhá súťaž sa konala v Trnave (7.5.2016). I tu deti v konkurencii obstáli. Vrámci súťaže boli modely dvoch žiakov vyhodnotené ako jedny z najlepších. 
 
Kutilko [€50/€85]
Ponúkame možnosť priúčať sa práci v dielni, práci s drevom, pílkou, kladivom, vŕtačkou, ...a nadobudnúť zručnosti domáceho kutila  1,5 hod/týždenne
Slovenčina spisovne [€45/€75]
Doučovanie zo slovenského jazyka, príprava na skúšky na strednú školu (1hod./týždenne)
Lukostreľba [€130/€130]
Posilňovňa [€20 (9 vstupov)/€20 (9 vstupov)]
Samostatné návštevy posilňovne pre vek od 15 rokov.
Hokejbal [€40/€70]
je určený pre chlapcov od 12 rokov, ktorých zaujíma tento aktívny šport (1 hod./týždenne)
Šachový krúžok [€50/€85]
Všetkých záujemcov o túto kráľovskú hru pozývame do novootvoreného šachového krúžku. Naučíme sa zaujímavé spôsoby otvárania i ukončovania hier, zažijeme množstvo turnajov a zdokonalíme sa v tejto krásnej a náročnej hre. Krúžky budú každý týždeň po dobu 1,5 hod. Turnaje sa budú hrať s profesionálnymi šachovými hodinami. Krúžok je určený pre deti 5. až 9. ročníka ZŠ.
Krajčírka [€50/€85]
Základy šitia na šijacom stroji, zhotovenie výrobkov - tašiek, vankúšikov, darčekov, hračiek...1,5 hod/týždeň
CREATIVE [€60/€100]
krúžok tvorivých dielní pre II. stupeň ZŠ je určený pre všetkých, ktorí vo svojom voľnom čase radi niečo tvoria, vyrábajú a zoznamujú sa s novými technikami (1,5 hod./týždenne)
Futbalový krúžok pre dievčatá [€40/€70]
Zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični. (1hod/týždenne)