farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 13.10.:
pondelok a štvrtok od 15:00-16:00 hod. len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 0910940414 (možnosť dohodnúť sa individuálne aj na inom čase)


  

facebook

Všetky krúžky

Futbalový krúžok pre 1. a 2. ročník ZŠ [€40/€70]
zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični (1,5 hod/týždenne)
Futbalový krúžok pre žiakov 2. stupňa ZŠ [€40/€70]
zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični (1,5 hod/týždenne)
Volejbal pre mladých od 15 rokov [€40/€60]
Pre mladých od 15 rokov, ktorí si chcú zašportovať v populárnej hre volejbal (1,5 hod./týždenne - predbežne v pondelok 19:00-20:30). Minimálny počet prihlásených: 6.
Tanečný krúžok STROMČEK [€50/€85]
pre deti 1. stupňa ZŠ (začiatočníci i pokročilí) rozvoj hudobno-pohybových aktivít detí formou tanca (1,5 hod./týždenne)
Čítajme si spolu pre 1. stupeň ZŠ [€10/€15]
Interaktívne čítanie s deťmi a pre deti. (1 hod./týždenne)
Turistický krúžok [€40/€60]
pre deti, mládež i dospelých
Dominik Savio [€10/€10]
formačné stretnutia pre chlapcov - miništrantov (1 hod./týždenne)   Krúžok hradený FÚ, ak je dieťa prihlásené na ktorýkoľvek iný krúžok. Ak nie, poplatok je 10€ ako zápisné.
Formačné stretnutia pre tretiakov [€10/€10]
formačné stretnutia pre žiakov 3. ročníka ZŠ (1 hod/týždenne).
Keramika [€85/€150]
tvarovanie hliny, glazúrovanie, výroba úžitkových predmetov i darčekov pre deti, mladých aj pre dospelých, začiatočníkov i pokročilých (1,5 hod./týždenne)
Tvorivá dielňa [€50/€85]
pre žiakov 1. stupňa ZŠ, práca s rôznymi materiálmi a využívanie rôznych techník (1 hod/týždenne)
Výtvarný krúžok pre 1. stupeň ZŠ [€50/€85]
pre žiakov 1. stupňa ZŠ (1 hod/týždenne)
Akordeón [€75/€130]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých, max. 2 osoby na hodine (1 hod./týždenne)
Gitara [€50/€85]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina - max. 4 osoby na hodine (1 hod/týždenne)
Flauta [€75/€130]
výučbové hodiny hry na flaute, maximálne 2 osoby na hodine (1 hod./týždenne)   
Mládežnícky zbor Nebeský šramot [€10/€10]
pre mladých s chuťou spievať (1 hod./týždenne)
Zájdi na hlbinu [€10/€10]
Čítanie zo Svätého písma, možnosť kladenia otázok, spoločné zdieľanie sa, diskusia a modlitba. (1 hod./týždenne)
Angličtina pre 1. stupeň ZŠ [€45/€75]
angličtina pre deti 1. stupňa ZŠ  (1 hod/týždenne)
Angličtina pre 2. stupeň ZŠ [€45/€75]
Krúžok je založený na maximálnej komunikácii v anglickom jazyku. (1 hod/týždenne)
Pohybové hry pre 1. stupeň ZŠ [€40/€70]
Určený pre žiakov 1. stupňa ZŠ, rozvoj pohybových schopností prostredníctvom rôznych športových aktivít (1,5 hod./týždenne).
Textiláčik pre 1. stupeň ZŠ [€60/€100]
Základy šitia a výroby výrobkov pre malé krajčírky na 1. stupni ZŠ (1 hod./týždenne).
Programovanie MCU [€60/€100]
pre deti od 12 rokov, ktoré sa chcú naučiť alebo zdokonaliť v programovaní MCU (1hod./týždenne)
Turistický krúžok pre dospelých [€85/€85]
V ponuke bude minimálne 10 turistických výletov cez voľné dni počas školského roka. Členovia tohto krúžku budú mať 80%-nú zľavu z poplatku na každý výlet, ktorého sa zúčastnia.
Futbal CMŠ pre predškolákov [€35/€60]
pre predškolákov na rozvíjanie hernej činnosti v telocvični 45 minút/týždenne. 
Keramika pre dospelých [€210/€210]
tvarovanie hliny, glazúrovanie, výroba úžitkových predmetov i darčekov (1,5 hod./týždenne)
Mami klub [€30/€45]
pre mamičky s malými deťmi (1,5 hod./1x týždenne)  Možnosť zakúpiť si permanentku 15€/10 vstupov, alebo zahlásiť sa na celý šk. rok - do 15.9. poplatok 30€, po 15.9. poplatok 45€.
Výtvarný krúžok CMŠ [€35/€60]
pre deti od 4 rokov z CMŠ, ktoré sa chcú naučiť kresliť, maľovať a využívať ďalšie im dostupné výtvarné techniky.
Tanečný krúžok CMŠ [€35/€60]
pre deti z CMŠ od 4 rokov, ktoré majú radi hudbu a pohyb v rytme.
Angličtina pre deti CMŠ [€35/€60]
pre deti z CMŠ, ktoré si chcú osvojiť hravou formou detskú hovorovú angličtinu.
Združenie mariánskej mládeže [€10/€10]
Spoločenstvo detí od 6 rokov a mládeže. Každú stredu od 17:15 do 18:00 hod. (45 min/týždenne).
Varenie pre deti od 8 rokov [€70/€120]
pre deti od 8 rokov, ktoré sa zaujímajú o prípravu a zhotovenie jednoduchých jedál a základy spoločného stolovania (1,5 hod/týždenne)
Divadelný krúžok [€25/€50]
Pre žiakov od 12 rokov. Hovoria ti všetci aký si herec? Objavil si v sebe herecké nadanie? Prihlás sa na divadelný krúžok, kde môžeš rozviť svoj talent! Nacvičíme spolu scénky na farské hody, na rôzne príležitosti vo farnosti a napokon i veľké divadelné predstavenie. (1 hod. týždenne)
Modelársky krúžok [€75/€130]
pre začiatočníkov a pokročilých od 10 rokov, lepenie a farbenie papierových i plastikových modelov (1,5 hod/týždenne)   Deti sa v priebehu tohto roka zúčastnili dvoch súťaží. Prvá z nich sa konala v Lietavskej Lúčke (5.3.2016). Vrámci tejto súťaže bol vyhodnotený model jedného našeho žiaka špeciálnou cenou za najlepší model vrtuľového lietadla. Druhá súťaž sa konala v Trnave (7.5.2016). I tu deti v konkurencii obstáli. Vrámci súťaže boli modely dvoch žiakov vyhodnotené ako jedny z najlepších. 
 
Kutilko [€60/€100]
Ponúkame možnosť priúčať sa práci v dielni, práci s drevom, pílkou, kladivom, vŕtačkou, ... a nadobudnúť zručnosti domáceho kutila. (1 hod./týždenne)
Slovenčina [€45/€75]
Doučovanie zo slovenského jazyka, príprava na skúšky na strednú školu (1 hod./týždenne)
Pódiový technik [€50/€85]
Pre mladých od 14 rokov, ktorí by sa chceli podieľať na technickej podpore rôznych pódiových podujatí centra alebo farnosti (1,5 hod./týždenne)
Taliančina pre dospelých [€120/€120]
Pre dospelých, ktorí majú záujem o osvojenie si základov talianskeho jazyka, jeho gramatiky a konverzácie určená pre začiatočníkov. 
(1 hod./týždenne)
Posilňovňa [€20 (10 vstupov)/€20 (10 vstupov)]
Samostatné návštevy posilňovne pre vek od 18 rokov.
Matematika [€45/€75]
pre žiakov 9. ročníka (1 hod./týždenne)
Krajčírka pre 2. stupeň ZŠ [€60/€100]
Základy šitia na šijacom stroji, zhotovenie rôznych textilných výrobkov. (1 hod./týždenne).
Country dance [€50/€85]
pre deti od 8 rokov (1 hod./týždenne)
Futbalový krúžok pre dievčatá [€40/€70]
Tento futbal je určený pre dievčatá ZŠ, ktoré sa chcú zabaviť, vybiť svoju energiu a samozrejme naučiť sa hrať futbal. Tréningy prebiehajú v telocvični CZŠ s MŠ Dobrého pastiera. (1,5 hod/týždenne - predbežne v stredu). Minimálny počet prihlásených je 8 žiakov.
Spoločenské tance [€50/€85]
Krúžok spoločenských tancov pre žiakov od 14 rokov, ponúka výučbu štandardných a latinsko-amerických tancov. Určený pre začiatočníkov i pokročilých (1 hod./týždenne).
Akordeón pre dospelých [€210/€210]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých (1 hod./týždenne)
Biblické príbehy [€10/€10]
Pre deti 1. stupňa ZŠ.
Premietanie kreslených biblických filmov. Následne zaujímavá aktivita k danej téme prispôsobená veku detí. (1 hod./týždenne.)
Taliančina [€45/€75]
Pre mladých od 14 rokov a dospelých, ktorí majú záujem o osvojenie si základov talianskeho jazyka, jeho gramatiky a konverzácie určená pre začiatočníkov. 
(1 hod./týždenne)
Talianska kuchyňa [€7€ - 1 stretnutie/€7€ - 1 stretnutie]
Pre mladých od 25 rokov, ktorým sa páči talianska kuchyňa a chceli by si to vyskúšať.  (2-3 hod./raz mesačne)
Klub dobrovoľníkov pre mladých od 15-30 rokov [€0/€0]
pre všetkých, ktorí chcú pomáhať pri pravidelných alebo jednorázových aktivitách centra
Futbalový krúžok pre 3. a 4. ročník ZŠ [€40/€70]
zdokonaľovanie sa vo futbale, rozvíjanie hernej činnosti jednotlivca. Tréning prebieha v telocvični. 
Lukostreľba (pre začiatočníkov a pokročilých) [€75/€130]
pre začiatočníkov i pokročilých, deti od 10 rokov (1,5 hod/týždenne).
Pohybové hry pre 2. stupeň ZŠ [€40/€70]
Určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ, rozvoj pohybových schopností prostredníctvom rôznych športových aktivít (1,5 hod./týždenne).
Varenie pre mladých od 15 rokov [€85/€150]
Varenie pre mladých od 15 - 25 rokov (2-3 hod./2x mesačne)
Informatika [€50/€85]
pre deti od 9 rokov (1 hod./týždenne)
Čítajme si spolu CMŠ [€10/€15]
Interaktívne čítanie s deťmi a pre deti posledných dvoch ročníkov CMŠ. (45min./týždenne)
Herňa [€10/€10]
pre všetky deti, ktoré majú chuť zahrať si spoločenské hry, kalčeto, ping-pong, biliard
od 15 r.), či stráviť zmysluplne svoj voľný čas s animátormi a kamarátmi. Herňa je v cene každého krúžku. V prípade, že dieťa nenavštevuje žiaden krúžok, cena za herňu predstavuje členské na daný šk. rok, a s tým spojené zvýhodnené ceny na jednorazové aktivity, tábory, či výlety.