farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 11.5.2023:
pondelok od 14:30-16:30 hod.
utorok od 9:00-10:00 hod.
piatok od 14:30-16:00 hod.
 

facebook

Všetky krúžky

Veselá veda [€95/€160]
pre deti z 1. stupňa ZŠ, ktoré majú radi bádanie a pokusy (1hod./týždenne)
Detský spevokol [€10/€10]
Pre deti od 6 - 11 rokov, 1 hod. týždenne.
Folklórny súbor Pastierik [€600/€700]
pre deti, ktoré majú radi tanec a spev (1-1,5 hod. 2xtýždenne)
Dominik Savio [€10/€10]
formačné stretnutia pre chlapcov - miništrantov (1 hod./týždenne) Krúžok hradený FÚ, ak je dieťa prihlásené na ktorýkoľvek iný krúžok. Ak nie, poplatok je 10€ ako zápisné.
Keramika pre deti [€95/€160]
tvarovanie hliny, glazúrovanie, výroba úžitkových predmetov i darčekov pre deti od 8 rokov i mladých, začiatočníkov i pokročilých (1,5 hod./týždenne)
Tvorivé dielne pre MŠ [€55/€85]
pre malých umelcov od 4-6 rokov
Akordeón [€85/€140]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých, max. 2 osoby na hodine (1 hod./týždenne)
Gitara [€60/€95]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina - max. 4 osoby na hodine (1 hod/týždenne)
Flauta [€85/€140]
výučbové hodiny hry na flaute, maximálne 2 osoby na hodine (1 hod./týždenne)   
Mládežnícky zbor Nebeský šramot [€10/€10]
pre mladých s chuťou spievať (1 hod./týždenne)
Hra hrdinov [€20/€30]
4 hod. raz za 2 týždne: pre mladých od 15-30 r., ktorí v kruhu svojich priateľov nechcú vyhrať ale zažiť dobrodružstvo vžijúc sa do role hrdinov v prostredí fantázie.
Angličtina pre 1. stupeň ZŠ [€55/€85]
angličtina pre deti 1. stupňa ZŠ  (1 hod/týždenne)
Pohybové hry pre 1. stupeň ZŠ [€50/€80]
Určený pre žiakov 1. stupňa ZŠ, rozvoj pohybových schopností prostredníctvom rôznych športových aktivít (1,5 hod./týždenne).
Textiláčik pre 1. stupeň ZŠ [€70/€110]
Základy šitia, vyšívania a výroba dekoračných aj úžitkových výrobkov z textilu pre deti z 1. stupňa ZŠ (1,5 hod./týždenne).
Pohybové hry pre MŠ [€50/€80]
pre deti od 4-6 rokov; 45 minút (čistého času)/týždenne. 
Keramika pre dospelých [€220/€220]
tvarovanie hliny, glazúrovanie, výroba úžitkových predmetov i darčekov (1,5 hod./týždenne)
Klub mamičiek [€30/€45]
pre mamičky s malými deťmi na materskej dovolenke (1,5 hod./1x týždenne)  
Združenie mariánskej mládeže [€10/€10]
Spoločenstvo detí od 6 rokov a mládeže. Každú stredu od 17:15 do 18:00 hod. (45 min/týždenne).
Žalmisti - škola liturgického spevu [€10/€10]
Pre tých, ktorí sa chcú naučiť spievať (nielen) žalmy a prednášať ich pri svätej omši. Od 9 rokov po dospelých. (1,5 hod. týždenne)
Šikovné ruky pre 2.st.ZŠ [€80/€130]
určené pre staršie deti z 2. stupňa ZŠ (1,5 hod. týždenne)
Kutilko [€70/€110]
Ponúkame možnosť priúčať sa práci v dielni, práci s drevom, pílkou, kladivom, vŕtačkou, ... a nadobudnúť zručnosti domáceho kutila. (1 hod./týždenne)
Slovenčina [€55/€85]
Doučovanie zo slovenského jazyka, príprava na skúšky na strednú školu (1 hod./týždenne)
Pódiový technik [€60/€95]
Pre mladých od 14 rokov, ktorí by sa chceli podieľať na technickej podpore rôznych pódiových podujatí centra alebo farnosti (1,5 hod./týždenne)
Posilňovňa [€20 (10 vstupov)/€20 (10 vstupov)]
Samostatné návštevy posilňovne pre vek od 18 rokov.
Formácia tretiakov (PSP) [€10/€10]
formačné stretnutia pre žiakov 3. ročníka ZŠ (1 hod/týždenne).
Matematika [€55/€85]
pre žiakov 9. ročníka (1 hod./týždenne)
Prírodovedec [€80/€130]
Krúžok určený pre deti 1. stupňa ZŠ, ktoré majú radi prírodu a chcú sa o nej dozvedieť viac, 1 hod. týždenne
Výtvarný krúžok [€60/€95]
pre žiakov 1. stupňa ZŠ (1 hod/týždenne)
Akordeón pre dospelých [€220/€220]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých (1 hod./týždenne)
Talianska kuchyňa [€7€ - 1 stretnutie/€7€ - 1 stretnutie]
Pre dospelých, ktorým sa páči talianska kuchyňa a chceli by si to vyskúšať.  (2-3 hod./raz mesačne)
Klub dobrovoľníkov pre mladých od 15-30 rokov [€0/€0]
pre všetkých, ktorí chcú pomáhať pri pravidelných alebo jednorázových aktivitách centra
Rečník pre 2. st.ZŠ [€55/€85]
1 hodina týždenne určená pre deti 2. stupňa ZŠ, ktoré si chcú zlepšiť svoje komunikačné schopnosti
Krajčírka od 12 r. [€70/€110]
pre dievčatá od 12 rokov, ktoré sa chcú naučiť šiť, 1,5 hodiny týždenne
Basketbal 8-11r. [€60/€100]
určený pre chlapcov i dievčatá vo veku 8-11 rokov
Basketbal od 12r. [€60/€100]
určený pre chlapcov i dievčatá od 12 rokov vyššie
Lukostreľba (pre začiatočníkov a pokročilých) [€85/€140]
pre začiatočníkov i pokročilých, deti od 10 rokov (1,5 hod/týždenne).
Klavír [€85/€140]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina - max. 2 osoby na hodine (1 hod/týždenne)
Žiť naplno! (birmovanci) [€10/€10]
Pre mladých, ktorí sa pripravujú na birmovku. 
Varenie pre mladých od 13-18 r. [€95/€160]
Varenie pre mladých od 13 - 18 rokov (2-3 hod./2x mesačne)
Marketing pre 7.-9.roč. [€55/€85]
určený pre žiakov 7.-9. ročníka ZŠ
Tvorivé dielne [€60/€95]
pre deti 1. stupňa ZŠ (1 hod/týždenne)
Varenie pre deti [€80/€130]
pre deti od 8 rokov, ktoré sa zaujímajú o prípravu a zhotovenie jednoduchých jedál a základy spoločného stolovania (1,5 hod/týždenne)
Átrium Dobrého pastiera [€100/€120]
Katechézy pre deti od 3-6 rokov pre rozvoj ich vzťahu s Bohom.
Herňa [€10/€20]
pre všetky deti, ktoré majú chuť zahrať si spoločenské hry, kalčeto, ping-pong, biliard (od 15 r.), či stráviť zmysluplne svoj voľný čas s animátormi a kamarátmi.