farnost skola

Úradné hodiny v kancelárii centra platné od 26.9.2022:
pondelok od 14:30-16:30 hod.
utorok od 9:00-10:00 hod.
piatok od 14:30-16:00 hod.
 

facebook

Všetky krúžky

Futbal profi pre 1. a 2. ročník ZŠ [€60/€100]
zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični alebo na ihrisku (1,5 hod/týždenne)
Futbalový krúžok pre žiakov 2. stupňa ZŠ [€40/€70]
zdokonaľovanie sa vo futbale, tréning prebieha v telocvični (1,5 hod/týždenne)
Detský spevokol [€10/€10]
Pre deti od 6 - 11 rokov, 1 hod. týždenne.
Dominik Savio [€10/€10]
formačné stretnutia pre chlapcov - miništrantov (1 hod./týždenne)   Krúžok hradený FÚ, ak je dieťa prihlásené na ktorýkoľvek iný krúžok. Ak nie, poplatok je 10€ ako zápisné.
Keramika pre deti [€85/€150]
tvarovanie hliny, glazúrovanie, výroba úžitkových predmetov i darčekov pre deti, mladých aj pre dospelých, začiatočníkov i pokročilých (1,5 hod./týždenne)
Výtvarný krúžok pre MŠ [€35/€60]
pre malých umelcov od 4-6 rokov
Akordeón [€75/€130]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých, max. 2 osoby na hodine (1 hod./týždenne)
Gitara [€50/€85]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina - max. 4 osoby na hodine (1 hod/týždenne)
Flauta [€75/€130]
výučbové hodiny hry na flaute, maximálne 2 osoby na hodine (1 hod./týždenne)   
Mládežnícky zbor Nebeský šramot [€10/€10]
pre mladých s chuťou spievať (1 hod./týždenne)
Hra hrdinov [€20/€30]
4 hod. raz za 2 týždne: pre mladých od 15-30 r., ktorí v kruhu svojich priateľov nechcú vyhrať ale zažiť dobrodružstvo vžijúc sa do role hrdinov v prostredí fantázie.
Angličtina pre 1. stupeň ZŠ [€45/€75]
angličtina pre deti 1. stupňa ZŠ  (1 hod/týždenne)
Angličtina pre 2. stupeň ZŠ [€45/€75]
Krúžok je založený na maximálnej komunikácii v anglickom jazyku. (1 hod/týždenne)
Pohybové hry pre 1. stupeň ZŠ [€40/€70]
Určený pre žiakov 1. stupňa ZŠ, rozvoj pohybových schopností prostredníctvom rôznych športových aktivít (1,5 hod./týždenne).
Textiláčik pre 1. stupeň ZŠ [€60/€100]
Základy šitia, vyšívania a výroba dekoračných aj úžitkových výrobkov z textilu pre deti z 1. stupňa ZŠ (1,5 hod./týždenne).
Futbal profi pre predškolákov [€50/€80]
pre predškolákov; 45 minút (čistého času)/týždenne. 
Keramika pre dospelých [€210/€210]
tvarovanie hliny, glazúrovanie, výroba úžitkových predmetov i darčekov (1,5 hod./týždenne)
Mami klub [€30/€45]
pre mamičky s malými deťmi (1,5 hod./1x týždenne)  
Združenie mariánskej mládeže [€10/€10]
Spoločenstvo detí od 6 rokov a mládeže. Každú stredu od 17:15 do 18:00 hod. (45 min/týždenne).
Žalmisti - škola liturgického spevu [€10/€10]
Pre tých, ktorí sa chcú naučiť spievať (nielen) žalmy a prednášať ich pri svätej omši. Od 9 rokov po dospelých. (1,5 hod. týždenne)
Kutilko [€60/€100]
Ponúkame možnosť priúčať sa práci v dielni, práci s drevom, pílkou, kladivom, vŕtačkou, ... a nadobudnúť zručnosti domáceho kutila. (1 hod./týždenne)
Slovenčina [€45/€75]
Doučovanie zo slovenského jazyka, príprava na skúšky na strednú školu (1 hod./týždenne)
Pódiový technik [€50/€85]
Pre mladých od 14 rokov, ktorí by sa chceli podieľať na technickej podpore rôznych pódiových podujatí centra alebo farnosti (1,5 hod./týždenne)
Posilňovňa [€20 (10 vstupov)/€20 (10 vstupov)]
Samostatné návštevy posilňovne pre vek od 18 rokov.
Formácia tretiakov (PSP) [€10/€10]
formačné stretnutia pre žiakov 3. ročníka ZŠ (1 hod/týždenne).
Time for English with kids [€60/€100]
pre deti od 3-6 rokov
Matematika [€45/€75]
pre žiakov 9. ročníka (1 hod./týždenne)
Futbalový krúžok pre dievčatá [€40/€70]
Tento futbal je určený pre dievčatá ZŠ, ktoré sa chcú zabaviť, vybiť svoju energiu a samozrejme naučiť sa hrať futbal. Tréningy prebiehajú v telocvični CZŠ s MŠ Dobrého pastiera. (1,5 hod/týždenne - predbežne v stredu). Minimálny počet prihlásených je 8 žiakov.
Výtvarný krúžok [€50/€85]
pre žiakov 1. stupňa ZŠ (1 hod/týždenne)
Akordeón pre dospelých [€210/€210]
základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých (1 hod./týždenne)
Biblické príbehy/Príbehy svätých [€10/€10]
Premietanie animovaných biblických filmov pre deti 1. stupňa ZŠ. (1 hod./týždenne.)
Talianska kuchyňa [€7€ - 1 stretnutie/€7€ - 1 stretnutie]
Pre dospelých, ktorým sa páči talianska kuchyňa a chceli by si to vyskúšať.  (2-3 hod./raz mesačne)
Klub dobrovoľníkov pre mladých od 15-30 rokov [€0/€0]
pre všetkých, ktorí chcú pomáhať pri pravidelných alebo jednorázových aktivitách centra
Futbal profi pre 3. a 4. ročník ZŠ [€60/€100]
zdokonaľovanie sa vo futbale, rozvíjanie hernej činnosti jednotlivca i celého družstva. (1,5 hod. týždenne)
Lukostreľba (pre začiatočníkov a pokročilých) [€75/€130]
pre začiatočníkov i pokročilých, deti od 10 rokov (1,5 hod/týždenne).
Klavír [€75/€130]
pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina - max. 2 osoby na hodine (1 hod/týždenne)
Žiť aktívne! (pobirmovanci) [€10/€10]
Pre mladých po birmovke. 1 hod. týždenne alebo 2 hod. raz za dva týždne.
Varenie pre mladých od 13-18 r. [€85/€150]
Varenie pre mladých od 13 - 18 rokov (2-3 hod./2x mesačne)
Čítajme si spolu CMŠ [€10/€15]
Interaktívne čítanie s deťmi a pre deti posledných dvoch ročníkov CMŠ. (45min./týždenne)
Modelársky krúžok [€75/€130]
pre deti od 10 rokov, lepenie a farbenie papierových i plastikových modelov (1,5 hod/týždenne)
Tvorivé dielne [€50/€85]
pre deti 1. stupňa ZŠ (1 hod/týždenne)
Varenie pre deti [€70/€120]
pre deti od 8 rokov, ktoré sa zaujímajú o prípravu a zhotovenie jednoduchých jedál a základy spoločného stolovania (1,5 hod/týždenne)
Átrium Dobrého pastiera [€100/€120]
Katechézy pre deti od 3-6 rokov pre rozvoj ich vzťahu s Bohom.
Herňa [€10/€20]
pre všetky deti, ktoré majú chuť zahrať si spoločenské hry, kalčeto, ping-pong, biliard
(od 15 r.), či stráviť zmysluplne svoj voľný čas s animátormi a kamarátmi.